Zostałeś poszkodowany i starasz się o odszkodowanie?
Zgłoś się do nas. Bez opłat wstępnych i bez zaliczek pomagamy osobom poszkodowanym w uzyskaniu możliwie maksymalnej kwoty odszkodowania.

Skontaktuj się z nami

Bezpłatne konsultacje. Zadzwoń!

Odszkodowaia   +48 501 788 655

Odszkodowania +48 58 717 47 47

Odszkodowania   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odszkodowania   Formularz kontaktowy

Skuteczne dochodzenie odszkodowań

Jesteś tu:

Odpowiedzialność za szkodę majątkową

 

Odpowiedzialność za szkodę majątkową

Odszkodowanie za szkody majątkoweSzkody majątkowe najczęściej powstają w efekcie takich zdarzeń jak np: wypadek drogowy, kradzież, zalanie, pożar, zniszczenie mienia, itp.. Przez ten rodzaj szkód rozumie się wszelkie uszczerbki w dobrach lub interesach prawnie chronionych, także utracone korzyści (np: wskutek zniszczenia majątku wykorzystywanego w działalności gospodarczej), których poszkodowany doznał wbrew własnej woli.

Jedną z przesłanek odpowiedzialności za szkodę majątkową jest tzw. związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy zdarzeniem a szkodą. W praktyce oznacza to, że szkoda musi być normalnym (naturalnym) skutkiem zdarzenia, które ją wywołało. Normalny charakter następstw zdarzenia ustala się, w zależności od okoliczności, w oparciu o zasady doświadczenia życiowego albo prawa danej dyscypliny naukowej. Adekwatnym związkiem przyczynowym objęte są nie tylko bezpośrednie skutki danego zdarzenia, ale także skutki pośrednie, jeżeli mogą być opisane jako normalne.

W odróżnieniu od szkód osobowych, gdzie poszkodowany może dochodzić odszkodowania oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, ból i cierpienia, w szkodach majątkowych poszkodowany może domagać się jedynie odszkodowania, którego wysokość powinna kompensować pełen zakres strat.

Niestety praktyka i doświadczenia rynku odszkodowań rządzą się nieco odmiennymi zasadami. Niejednokrotnie spotykamy się z bezpodstawnymi odmowami wypłat należnych odszkodowań przez zakłady ubezpieczeń, ograniczaniem odpowiedzialności ubezpieczyciela przy likwidacji szkody lub obarczaniem odpowiedzialnością za powstałą szkodę poszkodowanego oraz zaniżaniem odszkodowania.

Dochodząc należnego odszkodowania, niezwykle istotne znaczenia ma przygotowanie odpowiedniej dokumentacji oraz przeanalizowanie i uporządkowana prezentacja okoliczności, w których doszło do szkody. Zgłaszając szkodę do zakładu ubezpieczeń należy na to zwrócić szczególną uwagę, ponieważ ciężar dowodowy poniesionej szkody spoczywa na zgłaszającym roszczenia odszkodowawcze.

Specjaliści naszej firmy Recompensa Partner Odszkodowania w przedmiotowym zakresie szkód świadczą kompleksowy i profesjonalny zakres usług:  szeroko rozumiane doradztwo, pomoc w skompletowaniu dokumentów,  które wskazują na wysokość szkody i jej zakres, pomoc profesjonalnych rzeczoznawców z zakresu szkody, analizę treści umowy ubezpieczenia. W razie konieczności nasi prawnicy, skierują sprawę do sądu, gdzie Państwa interesy są reprezentowane przez profesjonalnego pełnomocnika.

Analizę sprawy wykonujemy nieodpłatnie, nie pobieramy żadnych opłat wstępnych. Naszym jedynym wyn prowizję od uzyskanego odszkodowania. Zapraszamy do skorzystania z naszej pomocy w dochodzeniu odszkodowania.

Znajdź nas na Google +

Znajdź nas na Twitterze

Znajdź nas na Facebooku