Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania?
Nie poddawaj się! Nasi specjaliści przeanalizują za darmo sprawę pod kątem możliwości dochodzenia odszkodowania i przedstawią gotowe rozwiązania. Zapraszamy.

Skontaktuj się z nami

Bezpłatne konsultacje. Zadzwoń!

Odszkodowaia   +48 501 788 655

Odszkodowania +48 58 717 47 47

Odszkodowania   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odszkodowania   Formularz kontaktowy

Skuteczne dochodzenie odszkodowań

Jesteś tu:

Odszkodowanie za wypadek w pracy od pracodawcy

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Odszkodowania powypadkowe Wypadek przy pracy - Czego i od kogo można się domagać?

Odszkodowanie za wypadek Odszkodowanie jednorazowe i inne świadczenia z ZUS

Odszkodownaia Gdańsk Odszkodowanie za wypadek w pracy od pracodawcy

Odszkodownaia Gdańsk Co to jest wypadek przy pracy i kiedy ma miejsce?

Odszkodownaia Gdańsk Postępowanie w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy

Odszkodowania powypadkowe Postępowanie powypadkowe - dowodowe

Odszkodowania powypadkowe Postępowanie powypadkowe - orzecznicze lekarskie ZUS 

Odszkodowanie za wypadek w pracy od pracodawcy

 

Odszkodowanie za wypadekDrugą kategorią roszczeń są roszczenia przysługujące poszkodowanemu w stosunku do pracodawcy lub innej osoby odpowiedzialnej za wypadek. Podstawą dochodzenia tych roszczeń jest art. 415 k.c., który stanowi, iż „ten kto wyrządził drugiemu szkodę zobowiązany jest do jej naprawienia”. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego roszczenia odszkodowawcze wobec pracodawcy mogą mieć jedynie charakter roszczeń uzupełniających względem ZUS, co w konsekwencji oznacza, że możliwość ich dochodzenia powstaje dopiero wówczas, gdy zakończy się postępowanie wypadkowe w ZUS i gdy uzyskane w ten sposób świadczenia nie kompensują w całości potrzeb poszkodowanego.

 

 

Odszkodowania za szkodę na osobie

Z tytułu szkody na osobie wywołanej wypadkiem przy pracy poszkodowanemu przysługiwać mogą:

  • jednorazowe odszkodowanie,
  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
  • renta.

Należy wspomnieć, że dochodzenie odszkodowania od pracodawcy odbywa się w oparciu o postanowienia kodeksu cywilnego, czego efektem jest konieczność udowodnienia roszczeń i podstawy odpowiedzialności pracodawcy przez samego poszkodowanego. Za obciążające pracodawcę uznane mogą być wszystkie zaniedbania obowiązków związanych z przestrzeganiem przepisów BHP. Co istotne, dotyczy to nie tylko naruszenia samych przepisów, ale także złamania ogólnych zasad BHP związanych z wykonywaniem określonego rodzaju pracy. W zakres odpowiedzialności właściciela firmy wchodzą także naruszenia zasad współżycia społecznego (w tym uczciwego postępowania i dobrych obyczajów, a także lojalności wobec pracownika). Ponadto ma on obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych narzędzi pracy oraz pomieszczeń i budynków, w których jest świadczona praca.

 

Odszkodowanie za zniszczone mienie

Odszkodowanie za zniszczeniaPracownik, niezależnie od świadczeń przysługujących mu na podstawie ustawy wypadkowej, może domagać się też odszkodowania na podstawie przepisów kodeksu pracy. Zgodnie z nimi osobie, która uległa wypadkowi przy pracy, przysługuje od pracodawcy odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie (w związku z wypadkiem) przedmiotów osobistego użytku oraz przedmiotów niezbędnych do wykonywania pracy. Z powyższych przepisów wyłączone są szkody dotyczące utraty lub uszkodzenia pojazdów oraz wartości pieniężnych.
Należy przyjąć, że w razie utraty lub całkowitego zniszczenia przedmiotów odszkodowanie ustala się według ceny zakupu obowiązującej w czasie ustalania odszkodowania z uwzględnieniem stopnia zużycia przedmiotów.

W razie uszkodzenia przedmiotów odszkodowanie powinno stanowić równowartość przywrócenia ich do stanu przed wypadkiem. Jeżeli zaś stopień uszkodzenia jest znaczny albo koszty naprawy przekroczyłyby wartość uszkodzonego przedmiotu, odszkodowanie powinno być wypłacone w wysokości takiej, jak w przypadku całkowitego zniszczenia przedmiotów.

 

Odszkodowania powypadkoweWskutek wypadku przy pracy bardzo często zdarza się, iż poszkodowani tracą zdolność dalszego podejmowania aktywności zawodowej. Niezdolną do pracy w rozumieniu ustawy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu. Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji.

Znajdź nas na Google +

Znajdź nas na Twitterze

Znajdź nas na Facebooku