Odszkodowanie za zakażenie w szpitalu
Doznałeś rozstroju zdrowia wskutek zakażenia gronkowcem, paciorkowcem lub wirusem HCV z winy personelu medycznego szpitala? Nie zwlekaj! Uzyskaj odszkodowanie oraz zadośćuczynienie.

Skontaktuj się z nami

Bezpłatne konsultacje. Zadzwoń!

Odszkodowaia   +48 501 788 655

Odszkodowania +48 58 717 47 47

Odszkodowania   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odszkodowania   Formularz kontaktowy

Odszkodowanie za wypadek drogowy

Odszkodowanie po wypadku, odszkodowania komunikacyjne.Odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym

Jesteś ofiarą wypadku drogowego? Doznałeś szkody komunikacyjnej, ucierpiałeś na zdrowiu, a Twój samochód uległ zniszczeniu wskutek zderzenia z innym pojazdem, a może zostałeś potrącony przez samochód lub zostałeś poszkodowany jako pasażer wskutek wypadku komunikacji miejskiej. Sprawdź swoje prawa i obowiązki oraz uzyskaj odszkodowanie. więcej

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Odszkodowanie za wypadek w pracyWypadek w pracy, odszkodowanie z ZUS

Uległeś wypadkowi przy pracy? Doznałeś uszczerbku na zdrowiu, nie możesz wrócić do pracy. Nie wahaj się! Zapoznaj się z warunkami jakie należy spełnić aby otrzymać odszkodowanie za wypadek w pracy z ZUS. Pamiętaj  także, o przysługującym poszkodowanemu odszkodowaniu od pracodawcy lub innej osoby odpowiedzialnej za wypadek. więcej

Odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy

Odszkodowania komunikacyjneWypadek w drodze do pracy lub z pracy

Osoba pokrzywdzona w wypadku w trakcie dojazdu do pracy lub w drodze powrotnej z pracy do domu oprócz dochodzenia odszkodowania od sprawcy wypadku na zasadach ogólnych, ma prawo także do świadczeń z przepisów o  ubezpieczeniach społecznych, z ZUS. Warto pamiętać o tym uprzywilejowaniu w postępowaniu powypadkowym. więcej

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie

Odszkodowanie z KRUSWypadek w gospodarstwie rolnym, odszkodowanie z KRUS.

Odszkodowanie z KRUS za wypadek przy pracy rolniczej przysługuje zarówno rolnikowi jaki i domownikom gospodarstw rolnego. Jeżeli doznałeś uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub jesteś członkiem rodziny ubezpieczonego zmarłego wskutek takiego wypadku, zapoznaj się z procesem dochodzenia odszkodowania z KRUS. więcej

Odszkodowanie za szkody rolnicze

Odszkodowanie za szkody rolniczeOdszkodowania łowieckie

Szkody rolne wyrządzane co roku przez zwierzęta łowne oraz objęte ochroną powodują ogromne rzeczywiste koszty dla rolników. Niestety ułomny proces szacowania szkód i zaniżanie odszkodowań w postępowaniu ugodowym nie kompensują strat rolników. Ponadto szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki. więcej

Skuteczne dochodzenie odszkodowań

Odszkodowania powypadkowe

Jesteś tu:

Odszkodowanie za wypadek przy pracy rolniczej

Odszkodowanie za wypadek przy pracy rolniczej

Odszkodowania powypadkowe Odszkodowanie za wypadek przy pracy rolniczej KRUS

Odszkodownaia Gdańsk Odszkodowanie z OC rolnika

Odszkodowanie za wypadek Co to jest wypadek przy pracy rolniczej i kiedy ma miejsce?

Odszkodownaia Gdańsk Zgłoszenie wypadku przy pracy lub w gospodarstwie rolniczym

Odszkodownaia Gdańsk Postępowanie powypadkowe - dowodowe w KRUS

Odszkodownaia Gdańsk Postępowanie powypadkowe - orzecznicze lekarskie KRUS 

Zagrożenia wypadkowe w rolnictwie

 

Odszkodowania rolniczeOd wielu lat rolnictwo pod względem wypadkowości znajduje się na wysokim miejscu obok takich gałęzi polskiej gospodarki jak górnictwo i budownictwo. Wysoki współczynnik wypadkowości w gospodarstwach rolnych - 11 wypadków na 1000 ubezpieczonych w 2012 roku - wynika z natury pracy rolnika. Praca w gospodarstwie rolnym charakteryzuje się wysoką złożonością czynności oraz zmiennością warunków i okoliczności w jakich jest wykonywana. Natłok i zróżnicowanie prac, które wykonuje rolnik w ciągu dnia sprawia, że lista niebezpieczeństw i zagrożeń wypadkiem jest bardzo obszerna. Prace na specjalistycznych maszynach, przy produkcji zwierzęcej lub uprawie roślin, praca w hałasie, zapyleniu, w różnorodnych warunkach klimatycznych - wszystkie te czynniki mogą być przyczyną utraty zdrowia w wyniku wypadku przy pracy rolniczej lub powstania choroby zawodowej, a niekiedy nawet wypadku ze skutkiem śmiertelnym.


Dodatkowym istotnym czynnikiem ryzyka wypadkowego jest nienależyty porządek w obejściu lub zła organizacja pracy w gospodarstwie. Te okoliczności niejednokrotnie skutkują tragicznymi konsekwencjami na zdrowiu osób pracujących w gospodarstwie, domowników, osób bliskich rolnika, czy też innych osób postronnych.

Wypadek rolniczy - OdszkodowanieWedług statystyk do zdarzeń wypadkowych w rolnictwie najczęściej dochodzi na skutek upadków (ok. 50% wszystkich wypadków), czyli w efekcie potknięcia, poślizgnięcia, upadku z wysokości oraz ze środków transportu. Następne 12% wypadków jest wynikiem uderzenia, przygniecenia i pogryzienia przez zwierzęta, natomiast wypadki śmiertelne najczęściej są skutkiem uderzenia, pochwycenia, bądź przejechania przez środek transportu w ruchu (przyczyny 12 % wypadków).


Uwzględniając powyższe warto pamiętać, iż każdy pokrzywdzony i poszkodowany na mieniu lub osobie w wypadku przy pracy rolniczej albo w wypadku w gospodarstwie rolnym ma prawo dochodzić roszczeń odszkodowawczych w celu zrekompensowania poniesionych strat. Zakres roszczeń, jak i podmiot od którego tych roszczeń należy dochodzić, każdorazowo zależą od okoliczności oraz miejsca nieszczęśliwego zdarzenia.


Nie jest możliwym, aby opisać tu wszystkie dopuszczalne scenariusze nieszczęśliwych zdarzeń jakie występują przy pracach rolniczych oraz w gospodarstwach rolnych. Dlatego jeżeli jesteście Państwo osobą poszkodowaną przy pracy związanej z gospodarstwem rolnym lub przydarzył się Państwu wypadek w gospodarstwie rolnym i zostaliście pokrzywdzeni, zapraszamy do kontaktu z Recompensa Partner. Nasi specjaliści ds. odszkodowań oraz doświadczeni prawnicy odpowiedzą na Państwa pytania bez jakichkolwiek opłat.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy rolniczej KRUS

Odszkodowanie za wypadek przy pracy rolniczej

Odszkodowania powypadkowe Odszkodowanie za wypadek przy pracy rolniczej KRUS

Odszkodownaia Gdańsk Odszkodowanie z OC rolnika

Odszkodowanie za wypadek Co to jest wypadek przy pracy rolniczej i kiedy ma miejsce?

Odszkodownaia Gdańsk Zgłoszenie wypadku przy pracy lub w gospodarstwie rolniczym

Odszkodownaia Gdańsk Postępowanie powypadkowe - dowodowe w KRUS

Odszkodownaia Gdańsk Postępowanie powypadkowe - orzecznicze lekarskie KRUS 

Odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym

 

Świadczenia z tytułu ubezpieczenia w KRUS

Odszkodownaie po wypadkuUbezpieczonemu rolnikowi lub domownikowi, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej, a także członkom rodziny ubezpieczonego zmarłego wskutek takiego wypadku, przysługują świadczenia z tytułu ubezpieczenia w KRUS.
Zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 1998 r. Nr 7, poz. 25, ze zm.) za domownika- osobę bliską rolnikowi, uważa się osobę, która nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz:

 • ukończyła 16 lat,
 • pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,
 • stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy

 

Zadośćuczynienie po wypadkuCo więcej, przez osoby bliskie rolnikowi rozumie się osoby, mające z rolnikiem więzi osobiste, które wyjaśniają przyczynę wykonywania pracy na rachunek rolnika bez wynagrodzenia z tego tytułu. Poza najbliższą rodziną, do osób bliskich może być także zaliczony inny członek rodziny lub powinowaty, jeżeli stan faktyczny wykazuje, że łączą go z rolnikiem bliskie więzy i prowadzi z rolnikiem wspólne gospodarstwo domowe, np. pozostając z rolnikiem w faktycznym pożyciu.


Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługują następujące świadczenia:

 1. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego:
  • jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej, zwane dalej jednorazowym odszkodowaniem,
   Jednorazowe odszkodowanie ustala się dla ubezpieczonego proporcjonalnie do określonego procentowo stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu i za każdy procent tego uszczerbku wynosi ono obecnie 650 zł – zgodnie z rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 5 lipca 2012 r. (Dz. U. z 12 lipca 2012 r. poz. 804 ).
   Jednorazowe odszkodowanie ulega zwiększeniu o kwotę równą jednorazowemu odszkodowaniu za 20% uszczerbek na zdrowiu, jeżeli ubezpieczony wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej jest niezdolny do samodzielnej egzystencji. Jeżeli wskutek pogorszenia się stanu zdrowia stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu będący następstwem wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej, który był podstawą przyznania jednorazowego odszkodowania, ulegnie zwiększeniu co najmniej o 10 pkt procentowych, jednorazowe odszkodowanie zwiększa się o kwotę równą wysokości jednorazowego odszkodowania za każdy procent uszczerbku na zdrowiu przewyższający procent, według którego ustalone było to odszkodowanie.
   Jeżeli do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest tylko jeden członek rodziny, przysługuje ono w wysokości:
   • kwoty jednorazowego odszkodowania za 100% uszczerbek na zdrowiu, jeżeli do świadczenia jest uprawniony małżonek lub dziecko,
   • połowy kwoty jednorazowego odszkodowania za 100% uszczerbek na zdrowiu, jeżeli do świadczenia jest uprawniony inny członek rodziny.

   Jeżeli do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są jednocześnie:

   • małżonek i jedno lub więcej dzieci - świadczenie przysługuje w wysokości odszkodowania za 100% uszczerbek na zdrowiu, zwiększonej na każde dziecko o kwotę równą odszkodowaniu za 20% uszczerbek na zdrowiu,
   • dwoje lub więcej dzieci - świadczenie przysługuje w wysokości odszkodowania za 100% uszczerbek na zdrowiu, zwiększonej na drugie i każde następne dziecko o kwotę równą odszkodowaniu za 20% uszczerbek na zdrowiu.
   Jeżeli obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni równocześnie inni członkowie rodziny, każdemu z nich świadczenie to przysługuje w kwocie równej odszkodowaniu za 20% uszczerbek na zdrowiu, niezależnie od świadczenia przysługującego małżonkowi lub dzieciom.
   Jeżeli do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci, świadczenie to przysługuje w wysokości połowy kwoty odszkodowania za 100% uszczerbek na zdrowiu, zwiększonej na drugiego i każdego następnego uprawnionego o kwotę równą odszkodowaniu za 20% uszczerbek na zdrowiu.
   Jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej, zmniejsza się o kwotę jednorazowego odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wypłaconego temu ubezpieczonemu.
  • zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu (rolnikowi, jego małżonkowi, domownikowi), który wskutek choroby jest niezdolny do pracy nieprzerwanie co najmniej przez 30 dni, nie dłużej jednak niż przez 180 dni. Jeżeli po wyczerpaniu 180-dniowego okresu zasiłkowego ubezpieczony jest nadal niezdolny do pracy, a w wyniku dalszego leczenia i rehabilitacji rokuje odzyskanie zdolności do pracy, okres zasiłkowy przedłuża się na czas niezbędny do jej przywrócenia, nie dłużej niż o dalsze 360 dni.
 2. Świadczenia z ubezpieczenia emerytalno-rentowego:
  • renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy, zwana "wypadkową",
  • renta rolnicza szkoleniowa,
  • renta rodzinna "wypadkowa",
  • dodatek pielęgnacyjny z tytułu niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub
  • choroby zawodowej.


Odszkodowanie z OCW przypadku wypadku w rolnictwie ze skutkiem śmiertelnym, najbliższy członek rodziny ma prawo ubiegać się o następujące roszczenia odszkodowawcze:

odszkodowanie z tytułu znaczącego pogorszenia się sytuacji życiowej najbliższych poszkodowanego, jeżeli wskutek śmierci poszkodowanego nastąpiło pogorszenie sytuacji ekonomicznej oraz bytowej po stronie najbliższych (art. 446 § 3 k.c.),
zadośćuczynienie za doznaną krzywdę: cierpienia fizyczne oraz psychiczne najbliższych członków rodziny zmarłego na skutek wypadku (art. 446 § 4 k.c.),
zwrot kosztów związanych z leczeniem i pogrzebem zmarłego poszkodowanego poniesionych przez członków rodziny (art. 446 § 1 k.c.),
renta alimentacyjna, która ma na celu uzupełnienie dochodów osób uprawnionych po śmierci poszkodowanego, wobec których na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny i które za życia wspierał stale i dobrowolnie finansowo, a przemawiają za tym zasady współżycia społecznego (art. 446 § 2 k.c.).

Należy tutaj podkreślić, iż bez względu na polisę OC, rolnik nadal jest odpowiedzialny za szkodę i poszkodowany ma wybór, do kogo kieruje swe roszczenia, tj.: czy do ubezpieczyciela, czy bezpośrednio do rolnika.

Odszkodowanie z OC rolnika

Odszkodowanie za wypadek przy pracy rolniczej

Odszkodowania powypadkowe Odszkodowanie za wypadek przy pracy rolniczej KRUS

Odszkodowanie za wypadek Odszkodowanie z OC rolnika

Odszkodowanie za wypadek Co to jest wypadek przy pracy rolniczej i kiedy ma miejsce?

Odszkodownaia Gdańsk Zgłoszenie wypadku przy pracy lub w gospodarstwie rolniczym

Odszkodownaia Gdańsk Postępowanie powypadkowe - dowodowe w KRUS

Odszkodownaia Gdańsk Postępowanie powypadkowe - orzecznicze lekarskie KRUS
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) rolnikaOdszkodowanie z OCUbezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) rolnika jest ubezpieczeniem obowiązkowym rolników indywidualnych (osoby fizyczne) z tytułu posiadania lub współposiadania (także dzierżawa, najem, użytkowanie) gospodarstwa rolnego. Obowiązek ten został uregulowany w rozdziale 3 „Ubezpieczenie OC rolników” ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.03.124.1152 z późn. zm.).
OC rolnika spełnia dwa podstawowe cele:

 • zapewnia odszkodowanie i inne roszczenia pieniężne osobie poszkodowanej przez rolnika oraz pokrywa szkody powstałe w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa,
 • chroni finansowo rolnika, gdyż poniesione straty poszkodowanego rekompensowane są z funduszy zakładu ubezpieczeń. Niejednokrotnie kwoty odszkodowań z OC rolników są wysokie i z pewnością zaważyły by istotnie na budżecie i egzystencji gospodarstwa rolnego. Minimalne sumy gwarancyjne OC rolnika są bardzo wysokie i wynoszą odpowiednio ( stan na 2013r.): 5 000 000 euro w przypadku szkód na osobie i 1 000 000 euro w przypadku szkód w mieniu.

OC rolnika chroni nie tylko samego rolnika prowadzącego gospodarstwo, ale również osoby przebywające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym oraz osoby wykonujące prace w gospodarstwie rolnym.
Odszkodowanie z tytułu OC rolnika przysługuje poszkodowanemu za wszelkie szkody wyrządzone przez powyższe osoby, wskutek prowadzonych prac polowych, jak również szkody związane z ruchem na drogach publicznych – ruchem pojazdów zaprzęgowych, pędzeniem bydła, czy ruchem pojazdów wolnobieżnych użytkowanych w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego. Następstwem takiej szkody może być śmierć poszkodowanego, uszkodzenie ciała, roztrój lub utrata zdrowia, zniszczenie bądź uszkodzenie mienia. Wówczas, w zależności od poniesionych strat poszkodowany ma prawo dochodzenia różnych świadczeń od ubezpieczyciela.

Odszkodowanie z ubezpieczenia OC rolnika
Odszkodowania z OCZgodnie z zasadą pełnego odszkodowania ujętą w art. 361 k.c., poszkodowany powinien otrzymać rekompensatę wszystkich poniesionych szkód - zarówno tych na osobie, jak i na mieniu. Poszkodowany może więc dochodzić szeregu roszczeń, a w tym:

 • jednorazowe odszkodowanie (tzw. kapitalizacja renty)- uzasadnione w szczególności gdy poszkodowany w następstwie wypadku doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu, a świadczenie to umożliwi mu wykonywanie innego zawodu, czy też rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku, gdy poszkodowany korzysta z jednorazowego odszkodowania, traci prawo do renty uzupełniającej (art. 447 k.c.),
 • zadośćuczynienie za krzywdę i uszczerbek na zdrowiu, które jest świadczeniem jednorazowym, pieniężnym i mającym stanowić sposób złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego (art. 445 k.c. w związku z 444 k.c.),
 • zwrot wszelkich kosztów związanych z wypadkiem, np.: kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją oraz lepszym odżywianiem poszkodowanego, opieką nad poszkodowanym, transportu poszkodowanego i jego bliskich, adaptacji mieszkania stosownie do potrzeb poszkodowanego, a także przygotowania go do wykonywania nowego zawodu (art. 444 § 1 k.c.),
 • zwrot utraconych zarobków - jeżeli w efekcie wypadku poszkodowany nie może wykonywać dotychczasowej pracy w tym samym zakresie ze względu na okres rehabilitacji i niesprawności lub w wyniku utraty lub uszkodzenia mienia, będącego narzędziem pracy,
 • renta uzupełniająca, która ma na celu wyrównanie różnicy w dochodach osiąganych przez poszkodowanego przed wypadkiem w stosunku do dochodów uzyskiwanych po wypadku (art. 444 § 2 k.c.),
 • renta z tytułu zwiększonych potrzeb życiowych w przyszłości- polegająca na zapewnieniu poszkodowanemu środków potrzebnych do poprawy stanu jego stanu zdrowia po wypadku, a związanych z jego leczeniem i rehabilitacją, lepszym odżywianiem oraz sprawowaną nad nim opieką (art. 444 § 2 k.c.),
 • odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów naprawy lub odkupienia uszkodzonej bądź utraconej w wypadku rzeczy (samochód, laptop, itp...) ,
 • zwrot kosztów wynajmu samochodu zastępczego w przypadku uszkodzenia samochodu oraz zwrot kosztów holowania uszkodzonego pojazdu(art. 361 k.c.),Odszkodowanie od rolnika w przypadku śmierci poszkodowanego

Odszkodowania GdańskW przypadku wypadku w rolnictwie ze skutkiem śmiertelnym, najbliższy członek rodziny ma prawo ubiegać się o następujące roszczenia odszkodowawcze:
 • odszkodowanie z tytułu znaczącego pogorszenia się sytuacji życiowej najbliższych poszkodowanego, jeżeli wskutek śmierci poszkodowanego nastąpiło pogorszenie sytuacji ekonomicznej oraz bytowej po stronie najbliższych (art. 446 § 3 k.c.),
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę: cierpienia fizyczne oraz psychiczne najbliższych członków rodziny zmarłego na skutek wypadku (art. 446 § 4 k.c.),
 • zwrot kosztów związanych z leczeniem i pogrzebem zmarłego poszkodowanego poniesionych przez członków rodziny (art. 446 § 1 k.c.),
 • renta alimentacyjna, która ma na celu uzupełnienie dochodów osób uprawnionych po śmierci poszkodowanego, wobec których na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny i które za życia wspierał stale i dobrowolnie finansowo, a przemawiają za tym zasady współżycia społecznego (art. 446 § 2 k.c.).

Należy tutaj podkreślić, iż bez względu na polisę OC, rolnik nadal jest odpowiedzialny za szkodę i poszkodowany ma wybór, do kogo kieruje swe roszczenia, tj.: czy do ubezpieczyciela, czy bezpośrednio do rolnika.

Co to jest wypadek przy pracy rolniczej i kiedy ma miejsce?

Odszkodowanie za wypadek przy pracy rolniczej

Odszkodowania powypadkowe Odszkodowanie za wypadek przy pracy rolniczej KRUS

Odszkodownaia Gdańsk Odszkodowanie z OC rolnika

Odszkodowanie za wypadek Co to jest wypadek przy pracy rolniczej i kiedy ma miejsce?

Odszkodownaia Gdańsk Zgłoszenie wypadku przy pracy lub w gospodarstwie rolniczym

Odszkodownaia Gdańsk Postępowanie powypadkowe - dowodowe w KRUS

Odszkodownaia Gdańsk Postępowanie powypadkowe - orzecznicze lekarskie KRUS 

Co to jest wypadek przy pracy rolniczej?

 

Odszkodowania powypadkoweWypadek przy pracy rolniczej regulowany jest Ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. nr 7, poz. 25, ze zm.). Zgodnie z art. 11 ust. 1 w.w. ustawy, za wypadek przy pracy rolniczej uważa się nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności:

 • na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony rolnik prowadzi lub w którym pracuje, albo na terenie gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym,
 • w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego, o którym mowa w punkcie wyżej, albo w drodze powrotnej,
 • podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego, zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej lub w związku z wykonywaniem tych czynności,
 • w drodze do miejsca wykonywania czynności, o których mowa w punkcie powyżej, albo w drodze powrotnej.

 

Odszkodowanie z OCIstotnym elementem składowym definicji wypadku jest stwierdzenie, że przyczyna wypadku musi pochodzić z zewnątrz, czyli zaistnieć niezależnie od stanu poszkodowanego. Najczęściej przez przyczynę zewnętrzną rozumie się działanie takich czynników jak: działanie maszyn, energii elektrycznej, środków chemicznych, sił natury itp. Nie oznacza to jednak, że wypadek przy pracy musi być pozbawiony wpływu czynnika wewnętrznego, czyli tkwiącej w organizmie poszkodowanego (np. choroba lub wewnętrzne schorzenia). Często występują oba czynniki, lecz istotą wypadku przy pracy jest wymóg aby przyczyna wewnętrzna nie była jedynym powodem zdarzenia. Dlatego też każdy wypadek analizuje się indywidualnie, biorąc pod uwagę wszystkie możliwe przyczyny i okoliczności. Wypadek nie może być zakwalifikowany do kategorii wypadku przy pracy, jeżeli uraz nastąpił wyłącznie na skutek działania czynnika lub czynników wewnętrznych.


Równie podstawowym warunkiem uznania zdarzenia za wypadek przy pracy rolniczej, jest wymóg jego związku z pracą rolniczą, co nie jest jednoznaczne z pracą rolnika na terenie gospodarstwa rolnego. Wypadek musi nastąpić podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej (tj. działalności w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej) albo być związane z wykonywaniem tych czynności. Zakres czynności, przy których wypadek uznaje się za wypadek przy pracy rolniczej jest więc szeroki.

Zgłoszenie wypadku przy pracy lub w gospodarstwie rolniczym

Odszkodowanie za wypadek przy pracy rolniczej

Odszkodowania powypadkowe Odszkodowanie za wypadek przy pracy rolniczej KRUS

Odszkodownaia Gdańsk Odszkodowanie z OC rolnika

Odszkodowanie za wypadek Co to jest wypadek przy pracy rolniczej i kiedy ma miejsce?

Odszkodownaia Gdańsk Zgłoszenie wypadku przy pracy lub w gospodarstwie rolniczym

Odszkodownaia Gdańsk Postępowanie powypadkowe - dowodowe w KRUS

Odszkodownaia Gdańsk Postępowanie powypadkowe - orzecznicze lekarskie KRUS 

Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej

 

Odszkodowania GdańskWypadek przy pracy rolniczej należy zgłosić do najbliższej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia jego zaistnienia. Jeżeli najbliższa placówka KRUS nie będzie tą, w której rolnik podlega ubezpieczeniu, informacja o zgłoszeniu wypadku zostanie przekazana do właściwej placówki lub oddziału KRUS.

Zgłoszenie wypadku jest obligatoryjne i może być dokonane przez poszkodowanego lub inną osobę, bezpośrednio w siedzibie KRUS lub za pośrednictwem poczty, telefonicznie albo pocztą elektroniczną. Niedopełnienie powyższego obowiązku w terminie, nie pozbawia automatycznie poszkodowanego (ubezpieczonego) prawa do jednorazowego odszkodowania, będzie jednak podlegało ocenie przy weryfikacji, czy zdarzenie można uznać za wypadek przy pracy rolniczej.
Sposób i tryb zgłaszania wypadku przy pracy rolniczej oraz ustalania jego okoliczności i przyczyn określone zostały przez ministra pracy i polityki społecznej w rozporządzeniu z 28.04.2005 r. (Dz. U. nr 76, poz. 669).

Poszkodowany lub inna osoba zgłaszająca wypadek powinna w szczególności:

 1. zabezpieczyć w miarę możliwości miejsce, maszyny i przedmioty związane z wypadkiem- zarówno dla celów dowodowych (postępowania powypadkowego) oraz ochrony zdrowia i życia innych osób,
 2. udostępnić miejsce wypadku i przedmioty związane z wypadkiem pracownikowi KRUS,
 3. wskazać świadków wypadku- o ile to możliwe,
 4. udzielić informacji i wszechstronnej pomocy pracownikowi KRUS upoważnionemu do prowadzenia postępowania dowodowego w sprawie ustalenia okoliczności wypadku,
 5. dostarczyć posiadaną dokumentację leczenia,
 6. złożyć wniosek o jednorazowe odszkodowanie na formularzu KRUS SR-23.

Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej jest odnotowywane w rejestrze zgłoszeń wypadków KRUS, który zawiera m.in. następujące dane:

 • data i sposób zgłoszenia wypadku,
 • nazwisko i imię osoby zgłaszającej,
 • data, godzina i miejsce wypadku,
 • dane identyfikacyjne poszkodowanego oraz krótki opis okoliczności wypadku.

Odszkodowania GdańskPo otrzymaniu zgłoszenia, KRUS w pierwszej kolejności dokonuje ustalenia, czy poszkodowany podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu w dniu zaistnienia wypadku. Niezwłocznie po pozytywnej weryfikacji KRUS wszczyna postępowanie dowodowe w celu wyjaśnienia okoliczności i przyczyn wypadku.
Jeżeli poszkodowany nie był objęty powyższym ubezpieczeniem w dniu wypadku, KRUS nie będzie prowadził w sprawie postępowania dowodowego, ponieważ poszkodowanemu nie przysługuje prawo do jednorazowego odszkodowania z KRUS.

Postępowanie powypadkowe - dowodowe w KRUS

Odszkodowanie za wypadek przy pracy rolniczej

Odszkodowania powypadkowe Odszkodowanie za wypadek przy pracy rolniczej KRUS

Odszkodownaia Gdańsk Odszkodowanie z OC rolnika

Odszkodowanie za wypadek Co to jest wypadek przy pracy rolniczej i kiedy ma miejsce?

Odszkodownaia Gdańsk Zgłoszenie wypadku przy pracy lub w gospodarstwie rolniczym

Odszkodownaia Gdańsk Postępowanie powypadkowe - dowodowe w KRUS

Odszkodownaia Gdańsk Postępowanie powypadkowe - orzecznicze lekarskie KRUS 

Postępowanie powypadkowe w gospodarstwie rolnym

 

Postępowanie dowodowe pracownika KRUS

OdszkodowniaPostępowanie dowodowe prowadzone przez pracownika KRUS jest kolejnym, po zgłoszeniu wypadku, ważnym etapem na drodze do orzeczenia i wypłaty jednorazowego odszkodowania z KRUS. W ramach postępowania powypadkowego wyjaśnia się i opisuje w protokole powypadkowym wszystkie okoliczności i przyczyny wypadku, które pozwolą stwierdzić, czy zgłoszone zdarzenie może być uznane za wypadek przy pracy rolniczej.

W trakcie postępowania powypadkowego pracownik KRUS dokonuje następujących czynności:

 • przesłuchuje poszkodowanego (o ile stan jego zdrowia na to pozwala) oraz świadków wypadku,
 • ustala przyczyny zwłoki w zgłoszeniu wypadku do KRUS oraz określa jej wpływ na możliwości ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku- o ile zwłoka w zgłoszeniu wypadku miała miejsce,
 • dokonuje oględzin miejsca i przedmiotów związanych z wypadkiem dla oceny stanu technicznego maszyn i urządzeń oraz warunków pracy, przy których doszło do wypadku,
 • stwierdza, czy przyczyną wypadku była wadliwość środka technicznego lub nieprawidłowość świadczonej usługi,
 • ustala, czy działanie poszkodowanego było umyślne lub miało znamiona rażącego niedbalstwa oraz czy poszkodowany w znacznym stopniu przyczynił się do wypadku (będąc np: w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających,
  substancji psychotropowych lub innych o podobnym działaniu),
 • w razie potrzeby zasięga opinii rzeczoznawców,
 • pozyskuje niezbędną dokumentację w sprawie wypadku od innych instytucji i organów np. policji, prokuratury, sądu,
  pogotowia ratunkowego, szpitala, firm ubezpieczeniowych itp.,
 • ustala związek przyczynowo-skutkowy ewentualnej śmierci poszkodowanego lub nagłego zachorowania poszkodowanego z wykonywaną pracą w gospodarstwie rolnym,
 • przyjmuje wniosek o jednorazowe odszkodowanie (formularz KRUS-SR 23), jeżeli nie został on złożony wcześniej, oraz zawiesza postępowanie do czasu złożenia takiego wniosku

 

Sporządzenie i wynik protokołu powypadkowego

OdszkodowniaPo przeprowadzeniu postępowania dowodowego, nie później niż w ciągu 14 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności wypadku, pracownik KRUS sporządza protokół powypadkowy w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje poszkodowany, a jeśli on zmarł wskutek wypadku- uprawniony członek rodziny. Drugi egzemplarz protokołu przechowuje KRUS w aktach sprawy wraz z kompletną dokumentacją zebraną w trakcie postępowania dowodowego (np. opinie rzeczoznawców, protokoły z przesłuchań i oględzin z ewentualnym szkicem lub fotografiami miejsca i przedmiotów związanych z wypadkiem).


Podkreślić należy, iż poszkodowany lub uprawniony ma prawo do zgłoszenia swoich uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenie takie należy wnieść na piśmie, w terminie 7 dni od otrzymania protokołu powypadkowego. Wyjaśnienie ewentualnych rozbieżności zawartych w protokole powypadkowym jest niezmiernie istotne dla poszkodowanego, ponieważ protokół ten stanowi podstawę do uznania, bądź nieuznania nieszczęśliwego zdarzenia za wypadek przy pracy rolniczej w świetle ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, co tym samym otwiera drogę do otrzymania świadczeń z tytułu wypadku przy pracy. Jeżeli uprawniony wniesie istotne dla sprawy zastrzeżenia, KRUS podejmie dodatkowe postępowanie wyjaśniające, które będzie miało wpływ na podjęcie decyzji, czy zdarzenie można uznać za wypadek przy pracy rolniczej. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń w podanym terminie jest równoznaczne z akceptacją treści protokołu.

 

OdszkodowniaNa podstawie zaakceptowanego protokołu powypadkowego oraz zebranej dokumentacji dowodowej KRUS niezwłocznie uznaje bądź nie, zdarzenie za wypadek przy pracy rolniczej, co jest jednoznaczne z przyznaniem lub nieuznaniem prawa do jednorazowego odszkodowania i jest potwierdzane decyzją KRUS. Od decyzji odmownej przysługuje uprawnionemu możliwość wniesienia odwołania do sądu w ciągu 30 dni od doręczenia decyzji.

Postępowanie powypadkowe - orzecznicze lekarskie KRUS

Odszkodowanie za wypadek przy pracy rolniczej

Odszkodowania powypadkowe Odszkodowanie za wypadek przy pracy rolniczej KRUS

Odszkodownaia Gdańsk Odszkodowanie z OC rolnika

Odszkodowanie za wypadek Co to jest wypadek przy pracy rolniczej i kiedy ma miejsce?

Odszkodownaia Gdańsk Zgłoszenie wypadku przy pracy lub w gospodarstwie rolniczym

Odszkodownaia Gdańsk Postępowanie powypadkowe - dowodowe w KRUS

Odszkodownaia Gdańsk Postępowanie powypadkowe - orzecznicze lekarskie KRUS 

Postępowanie powypadkowe w gospodarstwie rolnym

 

Postępowanie orzecznicze lekarskie KRUS

OdszkodowniaW sytuacji uznania zdarzenia za wypadek przy pracy rolniczej KRUS informuje poszkodowanego, o konieczności przedstawienia aktualnego zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza prowadzącego, w celu rozpatrzenia uprawnień do jednorazowego odszkodowania, a następnie decyduje o wszczęciu postępowania orzeczniczego, które jest prowadzone przez lekarza (regionalnego-inspektora) orzecznictwa lekarskiego KRUS.


Jeżeli wszystkie następstwa zdrowotne wypadku są znane i bezsprzeczne, powodują trwałe upośledzenie czynności organizmu oraz nie rokują poprawy (stały uszczerbek na zdrowiu) postępowanie orzecznicze rozpoczyna się bezzwłocznie. Jeśli następstwem wypadku jest naruszenie sprawności organizmu, które rokuje poprawę i nie ma pewności, że trwać będzie ponad 6 miesięcy od wypadku (długotrwały uszczerbek na zdrowiu), wtedy postępowanie orzecznicze rozpoczyna się po upływie 6 miesięcy od wypadku. Następnie poszkodowany jest wzywany przez lekarza-regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego w wyznaczonym terminie na bezpośrednie badania, po których wydaje orzeczenie o stopniu doznanego wskutek wypadku stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wyrażanego w procentach. Orzeczenie to stanowi podstawę do wydania decyzji i wypłaty jednorazowego odszkodowania przez KRUS.


UWAGA: Postępowanie orzecznicze nie jest przeprowadzane, gdy ubezpieczony rolnik lub domownik zginął w wypadku uznanym za wypadek przy pracy rolniczej, a związek przyczynowo-skutkowy zgonu poszkodowanego z wypadkiem jest bezsporny- w takiej sytuacji KRUS wydaje decyzję przyznającą członkom rodziny prawo do jednorazowego odszkodowania.


Wysokość kwoty jednorazowego odszkodowania za wypadek przy pracy rolniczej jest bezpośrednio uzależniona od przyznanego procentowo stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu i jest równa iloczynowi obowiązującej stałej kwoty świadczenia za 1% uszczerbku na zdrowiu ( na dzień 17.XII.2013r jest to kwota 650 PLN) i orzeczonego procentowego uszczerbku na zdrowiu.

 

Odwołanie od orzeczenia lekarskiego oraz decyzji KRUS'u

OdszkodowaniePrawidłowe ustalenie procentowego stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, jest więc kluczowe dla otrzymania stosownego odszkodowania przez poszkodowanego. Jeżeli uprawniony do odszkodowania nie zgadza się z orzeczeniem lekarza-regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego, powinien wnieść odwołanie od orzeczenia do komisji lekarskiej KRUS (postępowanie orzecznicze KRUS jest dwuinstancyjne), która orzeka w składzie trzyosobowym. Odwołanie to powinno być wniesione na piśmie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia treści orzeczenia, za pośrednictwem jednostki organizacyjnej KRUS wymienionej w treści otrzymanego orzeczenia. Brak odwołania do drugiej instancji w terminie powoduje, że następnie wnosząc odwołanie do sądu nie możemy już kwestionować ustaleń dokonanych w pierwszej instancji przez lekarza orzecznika, w tym wysokości uszczerbku na zdrowiu. Jeśli do sądu wpłynie takie odwołanie, sąd oddali je bez rozpatrzenia.


Decyzja komisji lekarskiej KRUS jest ostateczną decyzją wydaną przez ten organ. Nie zamyka to jednak drogi do dalszej walki o stosowne odszkodowanie. Zgodnie bowiem z kodeksem postępowania cywilnego uprawniony do odszkodowania ma prawo do wniesienia odwołania do rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Odwołanie należy wnieść na piśmie do organu, który wydał decyzję (KRUS) lub do protokołu sporządzonego przez ten organ w terminie miesiąca od doręczenia decyzji.


Takie samo postępowanie odwoławcze od decyzji KRUS'u przysługuje w sytuacji, gdy lekarze w postępowaniu orzeczniczym KRUS nie orzekną uszczerbku na zdrowiu w związku z wypadkiem przy pracy rolniczej i KRUS wyda decyzję odmawiająca prawa do jednorazowego odszkodowania.

 

Znajdź nas na Google +

Znajdź nas na Twitterze

Znajdź nas na Facebooku