Odszkodowanie i zadośćuczynienie od lekarza
Jesteś ofiarą błędnej decyzji lekarza, przeszedłeś niepotrzebny zabieg chirurgiczny lub wskutek błędnej diagnozy doszło do uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia? Uzyskaj odszkodowanie!

Skontaktuj się z nami

Bezpłatne konsultacje. Zadzwoń!

Odszkodowaia   +48 501 788 655

Odszkodowania +48 58 717 47 47

Odszkodowania   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odszkodowania   Formularz kontaktowy

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Odszkodowanie za wypadek w pracyWypadek w pracy, odszkodowanie z ZUS

Uległeś wypadkowi przy pracy? Doznałeś uszczerbku na zdrowiu, nie możesz wrócić do pracy. Nie wahaj się! Zapoznaj się z warunkami jakie należy spełnić aby otrzymać odszkodowanie za wypadek w pracy z ZUS. Pamiętaj  także, o przysługującym poszkodowanemu odszkodowaniu od pracodawcy lub innej osoby odpowiedzialnej za wypadek. więcej

Skuteczne dochodzenie odszkodowań

Odszkodowania powypadkowe

Jesteś tu:

Odszkodowanie za wypadek drogowy

Odszkodowanie za wypadek drogowy

Odszkodowania powypadkowe Wypadek drogowy, a kolizja

Odszkodowanie za wypadek Wypadek drogowy, stłuczka - Co robić?

Odszkodownaia Gdańsk Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku

Odszkodownaie z OC Odszkodowanie z AC

Odszkodowania powypadkowe Odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Odszkodowanie za wypadek Rodzaje powypadkowych roszczeń odszkodowawczych

 


 

Szkody komunikacyjne w skali krajowej

 

Odszkodowanie z OCWypadki drogowe to najczęściej występujące zdarzenia życia codziennego powodujące największe szkody komunikacyjne w skali kraju. Według informacji Komendy Głównej Policji w 2012 roku w Polsce doszło do ponad 37 tysięcy wypadków drogowych, w których 3 571 osób poniosło śmierć i prawie 46 tysięcy osób zostało rannych lub poszkodowanych. Jednocześnie w tym samym okresie zgłoszono do Policji 340 tysięcy kolizji drogowych, co oznacza, że dziennie na terenie całego kraju dochodzi do niemal tysiąca tego typu zdarzeń.
Jak wskazują statystyki, spośród wszystkich wypadków drogowych, najczęstszym rodzajem zdarzeń są wypadki polegające na zderzeniu się pojazdów w ruchu, z czego 57% to zderzenia boczne, a 21 % to zderzenia czołowe. W 2012 roku wypadków takich było 18 245, co stanowiło aż 49.2% wszystkich wypadków drogowych. Śmierć w nich poniosły aż 1 442 osoby. Kolejnym, najczęściej występującym rodzajem wypadku, było tzw. najechanie na pieszego (potrącenie). Zdarzeń takich odnotowano 10 042 (27.1% spośród wszystkich wypadków drogowych), zaś w ich wyniku zginęły 1.152 osoby (32.3% ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych).
Analizując powyższe statystyki łatwo uzmysłowić sobie jak olbrzymim problemem natury materialnej, ale i społecznej jest każdy wypadek drogowy. Poza bowiem oczywistymi konsekwencjami wypadku, jakimi są szkody w majątku, czy na osobie poszkodowanych, tak duża skala zdarzeń skutkuje również nieodczuwalnymi bezpośrednio startami w wysokości niewypracowanego przez poszkodowanych produktu krajowego brutto (PKB). Warto w tym miejscu zaznaczyć, że według informacji Banku Światowego straty materialne, jakie ponosi społeczeństwo z tytułu wypadków drogowych, mierzone wielkością nie wytworzonego dochodu narodowego, przewyższają wielkość wydatków budżetu naszego państwa na opiekę zdrowotną i pomoc społeczną. Rocznie straty Polski z w/w tytułu wynoszą ok. 2 % PKB, a koszt społeczny jednej zabitej osoby to prawie 1 mln złotych.

 

Szkody komunikacyjne w wymiarze osobistym

OdszkodowaniaDodatkowo, nie należy zapominać, że każde zdarzenie drogowe wiąże się z mniej lub bardziej dotkliwymi konsekwencjami dla samego poszkodowanego i jego bliskich. Z doświadczenia firmy Recompensa Partner Odszkodowania wynika, że osoby te potrzebują wsparcia zarówno natury psychologicznej, jak i niejednokrotnie finansowej. Tymczasem, postawa podmiotów odpowiedzialnych za szkodę (tj. sprawcy wypadku, zakładów ubezpieczeń, itp.) niejednokrotnie odbiega od oczekiwanych przez poszkodowanych standardów. Przewlekłość postępowań likwidacyjnych, konieczność dowodzenia często najbardziej oczywistych faktów, a w ostateczności bezzasadna odmowa rekompensaty szkody, to sytuacje, w których odnaleźć się musi i tak już pokrzywdzony poszkodowany.
Mając jednak na względzie gwarantowane przez prawo uprawnienia w zakresie możliwości naprawienia szkody oraz moralnie uzasadnione prawo do pełnej jej kompensaty, żadna z wymienionych powyżej przeszkód nie powinna stanowić podstawy do porzucenia zamysłu kompletnego dochodzenia roszczeń odszkodowawczych (np. zwrotu wszelkich kosztów związanych z wypadkiem, jednorazowego odszkodowania, zadośćuczynienia za doznana krzywdę, renty z tytułu utraconych zarobków, zwiększonych potrzeb, czy zmniejszonych widoków na przyszłość). Oczywiście każdy wypadek drogowy jest inny, w związku z czym różnią się także między sobą zakresy możliwych do uzyskania świadczeń. Celem zatem ułatwienia Państwu uzyskania wszelkich należnych poszkodowanemu roszczeń, zapraszamy do skorzystania z obszernego zakresu informacji na temat wypadków drogowych, postępowania powypadkowego oraz zasad dochodzenia odszkodowań, jakie zamieściliśmy na naszej stronie firmowej.
W sytuacji gdyby jednak uznali Państwo, że potrzebują pogłębienia uzyskanej na podstawie w/w materiałów wiedzy, bezpośrednio lub pośrednio ponieśli Państwo szkodę w wyniku zdarzenia komunikacyjnego i chcą Państwo uzyskać pełne należne w tym przypadku odszkodowanie, Recompensa Partner Odszkodowania zaprasza do skorzystania z usług firmy. Bogate doświadczenie zawodowe, współpraca z wykwalifikowanym personelem prawniczym, lekarzami różnych specjalności, a także specjalistami wielu dziedzin życia, to gwarancja satysfakcji ze sposobu prowadzenia sprawy oraz jej efektów. Zapraszamy

 

Wypadek drogowy, a kolizja

Odszkodowanie za wypadek drogowy

Odszkodowania powypadkowe Wypadek drogowy, a kolizja

Odszkodowanie za wypadek Wypadek drogowy, stłuczka - Co robić?

Odszkodownaia Gdańsk Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku

Odszkodownaie z OC Odszkodowanie z AC

Odszkodowania powypadkowe Odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Odszkodowanie za wypadek Rodzaje powypadkowych roszczeń odszkodowawczych

 


 

Wypadek drogowy, a kolizja

 

Odszkodowanie za wypadekRozróżnienie rodzaju zdarzenia do jakiego doszło z udziałem poszkodowanego ma istotne znaczenie zarówno na etapie postępowania zaraz na miejscu zdarzenia, jaki i później na etapie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.
Zdecydowanie mniej niebezpiecznym zdarzeniem jest kolizja drogowa, popularnie nazywana stłuczką. Jest to zdarzenie, w wyniku którego uczestnicy nie doznają poważniejszych urazów, ani nie ponoszą śmierci, a szkodzie ulega jedynie mienie (np. samochód, bagaże). Brak skutków zdarzenia charakterystycznych dla wypadku drogowego (brak rannych lub ofiar śmiertelnych) ogranicza wymagane prawnie czynności bezpośrednio po wypadku (np. eliminuje prawny obowiązek wzywania Policji), ale także upraszcza postępowanie powypadkowe oraz dochodzenie roszczeń odszkodowawczych. Oczywiście może zdarzyć się, że skutki zdrowotne kolizji drogowej ujawnią się w późniejszym okresie, dlatego bez względu na samopoczucie uczestnika kolizji, powinien on zasięgnąć konsultacji lekarskiej.
Znacznie mniej przyjemnym i bardziej niebezpiecznym w skutkach od zwykłej stłuczki jest wypadek drogowy. Wypadek drogowy (wypadek komunikacyjny) jest zdarzeniem w ruchu drogowym jednej lub więcej osób, polegającym na zderzeniu co najmniej dwóch pojazdów, potrąceniu pieszego, innego uczestnika ruchu lub innej osoby przebywającej na drodze, bądź uderzeniu pojazdu w przeszkodę, w wyniku którego przynajmniej jeden z uczestników ruchu drogowego został ranny lub doszło do jego śmierci. W takich sytuacjach jesteśmy prawnie zobowiązani by bezzwłocznie wezwać Policję oraz pogotowie, a w razie potrzeby straż pożarną (np.: kiedy poszkodowani są uwięzieni w pojazdach).

Wypadek drogowy, stłuczka - Co robić?

Odszkodowanie za wypadek drogowy

Odszkodowania powypadkowe Wypadek drogowy, a kolizja

Odszkodowanie za wypadek Wypadek drogowy, stłuczka - Co robić?

Odszkodownaia Gdańsk Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku

Odszkodownaie z OC Odszkodowanie z AC

Odszkodowania powypadkowe Odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Odszkodowanie za wypadek Rodzaje powypadkowych roszczeń odszkodowawczych

 


 

Co robić w sytuacji wypadku drogowego lub kolizji?


Odszkodowania po wypadkuWypadek drogowy czy stłuczka (kolizja drogowa), nawet drobna, jest zawsze sytuacją stresogenną, która często powoduje zamęt i dezorientację wśród uczestników zdarzenia, poszkodowanych oraz światków. Oczywiście wypadek drogowy nie jest niczym miłym i nikt z nas nie dopuszcza do siebie myśli, iż to właśnie mnie dziś lub jutro może przytrafić się takie nieszczęście na drodze do domu, sklepu, czy pracy. Jak jednak wskazują statystyki, wypadki drogowe w Polsce nie są niczym rzadkim i dlatego warto widzieć, w jaki sposób należy zachować się w takiej sytuacji. W skrajnie niekorzystnym przypadku, możecie Państwo stać się osobą poszkodowaną i działając w szoku, bez podstawowej wiedzy, niepotrzebnie narazić innych oraz siebie na dodatkowe niebezpieczeństwo oraz koszty.

 

Postępowanie powypadkowe na miejscu zdarzenia?

Poniżej przedstawiamy Państwu podstawowe zasady postępowania powypadkowego oraz kolejność czynności, które należy wykonać w przypadku zaistnienia wypadku drogowego lub kolizji. Mamy nadzieję, iż poniższe wskazówki pomogą Państwu zachować tzw. "zimną krew" i pomogą odnaleźć się w zaistniałej sytuacji powypadkowej na miejscu zdarzenia. Dobrym zwyczajem jest posiadanie w pojeździe wydruku podobnych porad, czy zasad postępowania wraz ze wzorem oświadczenia sprawcy wypadku, które można przechowywać np. wraz z apteczką.

 1. Zatrzymanie pojazdu w sposób niepowodujący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz włączenie świateł awaryjnych.

 2. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia - czyli dokonanie wszelkich czynności zapewniających bezpieczeństwo ruchu w miejscu wypadku (np.: poprzez rozstawienie trójkątów ostrzegawczych).
  Jeżeli mamy do czynienia z wypadkiem drogowym, czyli oprócz uszkodzonego mienia, są także osoby poszkodowane z obrażeniami ciała lub osoby, które poniosły śmierć, wtedy nie wolno przestawiać pojazdów, tylko należy bezzwłocznie zabezpieczyć i oznakować miejsce wypadku, tak aby nie doszło do kolejnego nieszczęścia przy udziale innych osób będących w ruchu drogowym.

 3. Udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym oraz wezwanie służb ratowniczych (Policji, Pogotowia Ratowniczego oraz w razie potrzeby Straży Pożarnej - np.: żeby rozciąć pojazd, w którym zamknięty jest poszkodowany).
  Numer 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej. W przypadku braku możliwości kontaktu z nr 112 ważne pozostają numery:
  • Policja - 997,
  • Straż Pożarna - 998,
  • Pogotowie Ratunkowe - 999.

 4.  Udokumentowanie okoliczności zdarzenia - jeśli wśród poszkodowanych nie ma rannych oraz ofiar śmiertelnych i sytuacja nie stanowi zagrożenia dla życia i mienia uczestników ruchu drogowego - należy w miarę możliwości wykonać kilka zdjęć dokumentujących miejsce wypadku, położenie aut po wypadku, uszkodzenia pojazdów, itp. Następnie jeśli uszkodzone pojazdy w jakikolwiek sposób utrudniałyby prawidłowy ruch drogowy, należy bezzwłocznie usunąć je z miejsca zdarzenia.

 5. Odebranie danych i oświadczeń uczestników zdarzenia oraz ewentualnych świadków - jeśli sytuacja, której doszło do wypadku lub kolizji została wyjaśniona, a sprawca poczuwa się do winy, należy spisać oświadczenie. Dobrze jest wozić druk oświadczenia ze sobą, jednak jeśli nie mamy przygotowanego dokumentu, sami możemy go sporządzić. Należy przy tym pamiętać, iż oświadczenie odnośnie sytuacji w jakiej doszło do zdarzania, powinien napisać sam sprawca wypadku lub kolizji drogowej. Dokument powinien zawierać:
  • dane uczestników zdarzenia (sprawcy i poszkodowanego), takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numery dowodów osobistych, numer oraz organ wydający prawa jazdy obu kierowców,
  • dane pojazdów biorących udział w zdarzeniu - marka, model, numer rejestracyjny oraz numer VIN,
  • dane świadków - opinie i wyjaśnienia świadków mogą okazać się niezwykle pomocne w sytuacjach niejasnych oraz kiedy sprawca będzie próbował wycofać się ze złożonego uprzednio oświadczenia,
  • numer polisy ubezpieczenia OC sprawcy oraz nazwę ubezpieczyciela,
  • dokładny i jasny opis kolizji lub wypadku drogowego (dzień, godzina, miejsce, okoliczności, prosty szkic sytuacyjny obrazujący jak doszło do zdarzenia),
  • czytelne podpisy uczestników kolizji lub wypadku drogowego i ewentualnych świadków.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że jakkolwiek w przypadku kolizji drogowej (stłuczki) prawo nie nakłada na nas obowiązku wezwania Policji na miejsce zdarzenia, to w sytuacji, gdy sprawca nie chce przyjąć na siebie odpowiedzialności, lub co gorsza zbiegł z miejsca zdarzenia, lub w sprawie występują jakikolwiek inne wątpliwości, wezwanie Policji jest jak najbardziej uzasadnione.
Policja powinna być także wezwana jeżeli mamy podejrzenie, że jeden z uczestników kolizji znajduje się w pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego, bądź nasze zastrzeżenia budzi pochodzenie pojazdu, czy autentyczność okazanych lub nie okazanych dokumentów (prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego, ubezpieczenia).
Ponadto, gdy to my byliśmy sprawcą wypadku, warto pamiętać, że wiele towarzystw ubezpieczeniowych wymaga od nas wezwania policji, przy każdej, nawet drobnej kolizji. W takim przypadku, brak wypełnienia powyższego obowiązku może później mieć negatywne skutki dla dochodzenia odszkodowania z AC.
W sytuacji kiedy na miejsce kolizji lub wypadku zostanie wezwana Policja, obowiązek sporządzenia notatki spoczywa na policjantach. Warto wtedy poprosić policję o wydanie odpisu notatki urzędowej o wypadku, jeśli jednak policja odmówi wydania dokumentu, należy zapisać sobie dane niezbędne do zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela, tj. dane jednostki Policji biorącej udział w czynnościach, ewentualne dane poszczególnych policjantów.

Czynności niezbędne do uzyskania odszkodowania?

 1. Zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela
  Po każdym wypadku drogowy lub kolizji, należy jak najszybciej poinformować ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Zgłoszenia szkody najlepiej dokonać dzwoniąc na infolinię ubezpieczyciela, gdzie zostaniemy poproszeni o podanie odpowiednich danych:
  • nasze dane osobowe wraz z numerem telefonu kontaktowego,
  • numer polisy OC sprawcy szkody - jeśli szkoda nie powstała z naszej winy,
  • numer polisy AC - w przypadku szkód zgłaszanych w ramach tej polisy,
  • numery rejestracyjne oraz marka pojazdów uczestniczących w zdarzeniu,
  • data i miejsce wypadku drogowego lub stłuczki,
  • adres jednostki policji, która interweniowała ( o ile policja była wezwana),
  • opis okoliczności zdarzenia,
  • opis uszkodzeń pojazdów,
  • opis dostrzeżonych szkód osobowych oraz majątkowych (np. uszkodzenie przedmiotów, bagażu, itp.)

 2. Postępowanie likwidacyjne
  Prawidłowe zgłoszenie szkody rozpoczyna proces postępowania likwidacyjnego szkody.
  Poszkodowany w wypadkuW przypadku szkód, których efektem jest uszkodzenie pojazdów, zakład ubezpieczeń w ciągu kilku dni od uzyskaniu informacji o wypadku drogowym lub kolizji wysyła na miejsce postoju uszkodzonych aut swojego rzeczoznawcę. Zadaniem rzeczoznawcy jest dokonanie oględzin i wyceny szkody. W przypadku wypadków drogowych rzeczoznawcy niejednokrotnie dokonują również oględzin miejsca zdarzenia. Oględziny pojazdu to odpowiedni moment na przekazanie ubezpieczycielowi wszystkich innych, posiadanych przez nas dokumentów związanych z kolizją lub wypadkiem drogowym- pamiętamy jednak, aby oryginały dokumentów pozostały u nas, a rzeczoznawcy przekazać jedynie kopie.

 3. Skompletowanie dokumentacji medycznej i uzyskanie stosownego odszkodowania
  W sytuacji natomiast, gdy poza uszkodzeniami aut, wynikiem wypadku są również jakiekolwiek szkody osobowe, tj. uszczerbek na zdrowiu, wówczas należy bezzwłocznie rozpocząć leczenie zmierzające do ustalenia rozmiaru szkody oraz wszelkich jej następstw. Po zakończonym leczeniu, lub w jego trakcie, gdy leczenie jest długotrwałe, zakład ubezpieczeń kieruje poszkodowanego na tzw. komisję lekarską, której celem jest ustalenie zakresu szkód oraz procentowego uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego.
  Po uzyskaniu w/w danych zakład ubezpieczeń wydaje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania odszkodowania. W tym miejscu warto zaznaczyć, że ubezpieczyciel weźmie pod uwagę wyłącznie te szkody (majątkowe i osobowe), które zostaną mu zgłoszone, w związku z czym to w naszym interesie leży jak najpełniejsze zgłoszenie szkody i ustalenie rodzaju dochodzonych roszczeń. W przypadku szkód realizowanych z OC sprawcy, zgodnie z postanowieniami art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124, poz. 1152 z późn. zm.) zakład ubezpieczeń powinien dokonać likwidacji szkody w terminie 30 dni od daty jej zgłoszenia. Odszkodowania z AC realizowane są natomiast w oparciu o postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU), których egzemplarz powinien nam być wydany przy podpisywaniu umowy ubezpieczenia.

 

Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku

Odszkodowanie za wypadek drogowy

Odszkodowania powypadkowe Wypadek drogowy, a kolizja

Odszkodowanie za wypadek Wypadek drogowy, stłuczka - Co robić?

Odszkodownaia Gdańsk Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku

Odszkodownaie z OC Odszkodowanie z AC

Odszkodowania powypadkowe Odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Odszkodowanie za wypadek Rodzaje powypadkowych roszczeń odszkodowawczych

 


 

Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku drogowego

Odszkodowanie z OCW zależności od tego czy sprawcą wypadku drogowego lub kolizji jest inna osoba, czy też sami doprowadziliśmy do tego zdarzenia, odszkodowanie za doznane w jego wyniku szkody można dochodzić z polisy OC, AC lub w ostateczności z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
Zgodnie bowiem z postanowieniami ustawy dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 392), jednym z ubezpieczeń obowiązkowych jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, zwane dalej ubezpieczeniem OC (art. 4 ust. 1). Na tej też podstawie każdy posiadacz pojazdu mechanicznego zobowiązany jest do zawarcia stosownej polisy, której posiadanie - w teorii - gwarantuje pełną kompensatę szkody doznanej w wyniku działania ubezpieczonego.
Podstawowe znaczenie dla określenia zasad odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ma treść art. 34 ust. 1 i 35 w/w ustawy. Zgodnie z art. 34 ust. 1 odszkodowanie z ubezpieczenia OC przysługuje, w przypadku gdy posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest:

 • śmierć,
 • uszkodzenie ciała,
 • rozstrój zdrowia, bądź też
 • utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również szkodę powstałą podczas i w związku z:

 • wsiadaniem do pojazdu mechanicznego lub wysiadaniem z niego,
 • bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem pojazdu mechanicznego,
 • zatrzymaniem lub postojem pojazdu mechanicznego.

Warto także wspomnieć, że stosownie do treści art. 35 cyt. ustawy ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych objęta jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która - kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej - wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu. Powyższe oznacza, że nie jest istotne, czy w momencie wyrządzenia szkody kierujący pojazdem był jego właścicielem, użytkownikiem, czy wręcz wszedł w posiadanie tegoż pojazdu nielegalnie (kradzież).

Odszkodowanie z OCAnaliza przytoczonych powyżej przepisów prowadzi do wniosku, że do ustalenia możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z polisy OC sprawcy wypadku niezbędne jest zaistnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze, sprawcy wypadku musi być przypisana wina, po drugie zaś w chwili zaistnienia zdarzenia pojazd sprawcy musi być w ruchu.


Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym, najwyżej jednak do ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej. Zgodnie z postanowieniami ustawy, suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych:

 1. w przypadku szkód na osobie - 5 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,
 2. w przypadku szkód w mieniu - 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych - ustalana przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody.

 Link do tematycznego artykułu:

Czy ubezpieczyciel może stosować współczynniki korygujące, tym samym zaniżać odszkodowanie, przy likwidacji szkody z OC?

Odszkodowanie z AC

Odszkodowanie za wypadek drogowy

Odszkodowania powypadkowe Wypadek drogowy, a kolizja

Odszkodowanie za wypadek Wypadek drogowy, stłuczka - Co robić?

Odszkodownaia Gdańsk Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku

Odszkodownaie z OC Odszkodowanie z AC

Odszkodowania powypadkowe Odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Odszkodowanie za wypadek Rodzaje powypadkowych roszczeń odszkodowawczych

 


 

Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela w umowie AC


Odszkodowanie z ACUbezpieczenie autocasco (dalej: ubezpieczenie AC) jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Warunki tego ubezpieczenia określa ubezpieczyciel w polisie oraz tzw. OWU autocasco (tj. Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia). OWU stanowią wzorce umowne, które stają się elementem składowym umowy, jeżeli strony tak postanowią. Zgodnie z postanowieniami art. 12 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 950) OWU powinny być sformułowane jednoznacznie i w sposób zrozumiały, a postanowienia sformułowane niejednoznacznie interpretuje się na korzyść ubezpieczającego, ubezpieczonego, uposażonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
Podstawowymi elementami umowy ubezpieczenia AC są określenia: zakresu ubezpieczenia, sposobu ustalenia odszkodowania oraz sumy ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości pojazdu w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, z uwzględnieniem podatku VAT, chyba że właścicielowi pojazdu przysługuje prawo do odliczenia tego podatku (np. gdy prowadzi on działalność gospodarczą, a przedmiot ubezpieczenia wykorzystywany jest w ramach tej działalności).
Przedmiotem ubezpieczenia AC zasadniczo są pojazdy wraz z wyposażeniem. Powyższe oznacza, że ochroną ubezpieczeniową - w ramach omawianego ubezpieczenia - mogą być objęte szkody powstałe w pojeździe, bądź w jego wyposażeniu polegające na:

 • uszkodzeniu pojazdu w związku z ruchem i postojem wskutek np. nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu, bądź działania osób trzecich, w tym również włamania,
 • uszkodzeniu lub utracie pojazdu wskutek zdarzeń losowych tj.: powódź, zatopienie, uderzenia pioruna, pożar, wybuch, opady atmosferyczne, huragan, osunięcie lub zapadnięcie się ziemi,
 • uszkodzeniu lub utracie pojazdu wskutek działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu (np. tzw. samozapłon),
 • uszkodzeniu wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany jest potrzebą udzielenia pomocy medycznej. Dodatkowo, ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte szkody polegające na kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia oraz uszkodzenia pojazdu w następstwie jego zabrania w celu tzw. krótkotrwałego użycia.

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela w umowie AC

Odszkodowania z ACTak samo ważnym z punktu wiedzenia ubezpieczającego, jeśli nie ważniejszym aspektem umowy ubezpieczenia AC są przypadki wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Zazwyczaj bowiem OWU regulują tę kwestię w sposób bardzo szczegółowy, co w konsekwencji prowadzi często do odmowy wypłaty odszkodowania. Analiza OWU poszczególnych zakładów ubezpieczeń prowadzi do wniosku, że podstawowymi wyłączeniami odpowiedzialności ubezpieczyciela są przypadki, w których:

 1. szkoda spowodowana została umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez właściciela pojazdu albo osobę, z którą pozostaje on we wspólnym gospodarstwie domowym lub za którą ponosi odpowiedzialność, albo inną osobę upoważnioną do korzystania lub rozporządzania tym pojazdem, albo osobę zawierającą umowę ubezpieczenia na rzecz właścicieli;

 2. szkoda powstała podczas kierowania pojazdem przez właściciela lub upoważnionego kierowcę:
  szkoda powstała podczas kierowania pojazdem niezarejestrowanym lub pojazdem niemającym ważnego badania technicznego - jeżeli wobec tego pojazdu obowiązuje wymaganie rejestracji i badań,
  • w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo innych środków odurzających,
  • bez ważnego dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdem,
  • gdy kierowca zbiegł z miejsca wypadku.

 3. szkoda powstała w innych okolicznościach niż wskazano zgłoszeniu szkody,

 4. szkoda powstała podczas używania pojazdu jako narzędzia przestępstwa przez właściciela lub inną osobę uprawnioną do korzystania lub rozporządzania pojazdem, także szkody powstałe w następstwie użytkowania pojazdu niezgodnie z przeznaczeniem oraz zaistniałe wskutek niewłaściwego załadowania i przewożenia ładunku lub bagażu. Wyłączone są również tzw. szkody eksploatacyjne oraz powstałe w pojeździe niebędącym własnością osoby wymienionej we wniosku jako właściciel, przy czym nie dotyczy to szkód zaistniałych przed upływem 3 dni roboczych od daty zbycia pojazdu,

 5. szkoda powstała w pojeździe wprowadzonym nielegalnie na polski obszar celny,

 6. szkoda powstała w wyposażeniu, które nie było określone we wniosku ubezpieczeniowym,

 7. szkoda powstała w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczonego (dotyczy kradzieży pojazdu) polegającego na pozostawieniu kluczyków (sterowników) służących do otwierania lub uruchomienia pojazdu wewnątrz pojazdu, wcześniejszym zgubieniu kluczyków i niepowiadomieniu o tym fakcie Ubezpieczyciela, itp.

Mimo szczegółowych zapisów OWU, na tle interpretacji ich postanowień wielokrotnie dochodzi do sporów sądowych pomiędzy ubezpieczycielem, a ubezpieczonym. Dla przykładu przytoczyć w tym miejscu można wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 2001 r., III CKN 300/2000, stanowiącego, iż „Pozostawienie przez właściciela pojazdu kluczyków w aparacie zapłonowym w czasie zamiany miejsc za kierownicą z rzekomym nabywcą pojazdu, nie jest naruszeniem wymagania zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą w sposób przewidziany w konstrukcji pojazdu, wynikającym z ogólnych warunków ubezpieczenia autocasco, jeżeli właściciel pojazdu wysiadając pozostawał cały czas w bezpośredniej bliskości pojazdu, sprawując nad nim osobisty nadzór”. Co więcej, zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 10 grudnia 2003 r., V CK 90/2003 „postanowienie ogólnych warunków ubezpieczenia autocasco, według którego ubezpieczeniem nie są objęte szkody spowodowane kradzieżą szczególnie zuchwałą, jeżeli była ona następstwem rażącego niedbalstwa właściciela pojazdu, nie wyłącza odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, jeżeli zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach zasadom współżycia społecznego (art. 827 § 1 k.c.)”.

Ustalenie odszkodowania z umowy ubezpieczenia AC- szkoda całkowita, a szkoda częściowa

Odszkodowanie z ACUstalenie odszkodowania z umowy ubezpieczenia AC dokonywane jest w oparciu postanowienia zawartej w tym zakresie umowy i nie może być wyższe niż suma ubezpieczenia.

Stosunkowo prosty sposób obliczenia odszkodowania ma zastosowanie w razie kradzieży samochodu, kiedy to odszkodowanie ustala się zazwyczaj w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu w dniu ustalenia odszkodowania, uwzględniając zastrzeżenia umowne, np. zastosowanie udziału własnego.

Tymczasem, przy ustalaniu odszkodowania z tytułu uszkodzenia pojazdu, postanowienia OWU wprowadzają zazwyczaj pojęcie tzw. szkody całkowitej. Szkoda całkowita oznacza uszkodzenie pojazdu w takim zakresie, że koszty naprawy przekraczają ustalony umowni współczynnik procentowy wartości pojazdu. W zależności od ubezpieczyciela współczynnik uszkodzeń uzasadniający zastosowanie rozliczenia szkody całkowitej waha się od 60 – 80 %. W takim przypadku ubezpieczyciel ustala odszkodowanie w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu, pomniejszonej o wartość tzw. „pozostałości” (tj. wycenionego przez ubezpieczyciela pojazdu w stanie uszkodzonym). Przy innych uszkodzeniach pojazdu, których ubezpieczyciel nie zakwalifikował jako szkody całkowitej, mamy do czynienia ze szkodą częściową, przy której uwzględniane są koszty naprawy uszkodzeń wyłącznie w zakresie określonym w protokole szkody sporządzonym przez ubezpieczyciela lub wykonanym na jego zlecenie. Wycena kosztów naprawy pojazdu dokonywana jest z uwzględnieniem cen usług i części zamiennych stosowanych w Polsce w dniu ustalenia odszkodowania.

Czy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty lub obniżyć odszkodowanie AC?

Odszkodowanie z ACW niektórych ogólnych warunkach ubezpieczenia przewidziana jest możliwość ustalenia przez strony umowy, że rozliczenie kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu następuje według uzgodnionego sposobu, tj. np. według tzw. wariantu „kosztorysowego” lub „rzeczywistej naprawy”. W zależności od wybranego wariantu ustalenie i wypłata odszkodowania następuje, bądź w oparciu o ustalony przez ubezpieczyciela kosztorys, bądź o przedstawione przez poszkodowanego faktury dokumentujące faktycznie poniesione koszty naprawy. Szczególne postanowienia OWU AC obowiązują w przypadku szkód powstałych za granicą. Jeżeli wymagana jest naprawa pojazdu w zakresie niezbędnym do kontynuowania jazdy, to odbywa się ona na koszt ubezpieczyciela na zlecenie jego przedstawiciela. W przypadku dokonania za granicą naprawy przekraczającej niezbędny zakres do kontynuowania bezpiecznej jazdy albo przekraczającej upoważnienie przedstawiciela ubezpieczyciela, odszkodowanie w tej części jest ustalane i wypłacane według cen obowiązujących w Polsce. Odszkodowanie za szkody zaistniałe za granicą wypłaca się w złotych.

Ogólne warunki ubezpieczenia AC nakładają na właściciela pojazdu określone obowiązki w razie uszkodzenia pojazdu. Chodzi tu przykładowo o powiadomienie ubezpieczyciela o powstaniu szkody w określonym terminie, niepodejmowanie naprawy bez przeprowadzenia oględzin przedstawiciela ubezpieczyciela, powiadomienie Policji, jeżeli szkoda powstała w okolicznościach uzasadniających przypuszczenie, że popełniono przestępstwo, powiadomienie ubezpieczyciela o utracie dokumentów pojazdu, przedstawienie dokumentów dotyczący szkody, itp. Istotne jest jednak postanowienie, że jeżeli właściciel pojazdu nie wykona tych obowiązków, a miało to wpływ na ustalenie odpowiedzialności lub zwiększenie rozmiarów szkody, to ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania lub je zmniejszyć. Odnosząc się do tego postanowienia, Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 października 2003 r., V CK 412/2002 stwierdził, że „wprowadzając do ogólnych warunków ubezpieczenia autocasco sankcje cywilne za niewypełnienie przez ubezpieczającego określonych powinności, ubezpieczyciel obowiązany był do sprecyzowania przesłanek, decydujących o zastosowaniu tych sankcji. Należało zatem określić kiedy można zmniejszyć wysokość należnego ubezpieczającemu świadczenia, a kiedy pozbawić go w ogóle, tak aby uniknąć zarzutu arbitralności ocen, trudnych do pogodzenia z zasadą równości stron stosunku ubezpieczeniowego”. Ta krytyczna ocena Sądu Najwyższego jest uzasadniona, a wynika ona z konieczności ochrony poszkodowanego przed silniejszą i z góry uprzywilejowaną postawa ubezpieczyciela.

 

Kiedy ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie AC?

Odszkodowanie z ACZarówno w przypadku szkód realizowanych z OC i AC termin wypłacenia odszkodowania wynosi 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o szkodzie. Jeżeli w tym terminie nie jest możliwe wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia zasady odpowiedzialności ubezpieczyciela lub wysokości odszkodowania, to odszkodowanie wypłaca się w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. W każdym przypadku tzw. bezsporną część odszkodowania ubezpieczyciel powinien wypłacić w terminie 30 dni od zawiadomienia o szkodzie. W przypadku kradzieży samochodu ogólne warunki wprowadzają warunek przekazania ubezpieczycielowi dowodu rejestracyjnego i ewentualnie karty pojazdu oraz wszystkich kluczyków i sterowników służących do otwierania i uruchamiania pojazdu oraz jego zabezpieczenia. Od tego przekazania uzależniona jest wypłata odszkodowania.

Ostatecznie, warto zauważyć, że w odniesieniu do ubezpieczeń autocasco zastosowanie ma szczególny przypadek (art. 828 k.c.) wstąpienia ubezpieczyciela w prawa zaspokojonego wierzyciela, powszechnie określanym jako tzw. regres ubezpieczeniowy. Zgodnie z postanowieniami ogólnych warunków ubezpieczenia na zakład przechodzą z chwilą wypłaty odszkodowania roszczenia poszkodowanego przeciwko osobie odpowiedzialnej za szkodę, chyba że roszczenia te przysługują wobec osób, z którymi właściciel ubezpieczonego pojazdu pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, lub za którego ponosi odpowiedzialność, albo wobec osób uprawnionych do korzystania lub rozporządzania pojazdem. Regres ubezpieczeniowy skutkuje więc tym, że osoba, która uzyskała odszkodowanie z AC od ubezpieczyciela, nie może dochodzić odszkodowania od osoby, która ją wyrządziła (w zakresie zlikwidowanej szkody).

Znajdź nas na Google +

Znajdź nas na Twitterze

Znajdź nas na Facebooku