Sprawca wypadku nie ma polisy OC lub jest nieznany?
Dochodzimy odszkodowań po wypadku, którego sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia i nie został ustalony lub nie miał ważnej polisy OC. Skontaktuj się z nami.

Skontaktuj się z nami

Bezpłatne konsultacje. Zadzwoń!

Odszkodowaia   +48 501 788 655

Odszkodowania +48 58 717 47 47

Odszkodowania   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odszkodowania   Formularz kontaktowy

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Odszkodowanie za wypadek w pracyWypadek w pracy, odszkodowanie z ZUS

Uległeś wypadkowi przy pracy? Doznałeś uszczerbku na zdrowiu, nie możesz wrócić do pracy. Nie wahaj się! Zapoznaj się z warunkami jakie należy spełnić aby otrzymać odszkodowanie za wypadek w pracy z ZUS. Pamiętaj  także, o przysługującym poszkodowanemu odszkodowaniu od pracodawcy lub innej osoby odpowiedzialnej za wypadek. więcej

Skuteczne dochodzenie odszkodowań

Odszkodowania powypadkowe

Jesteś tu:

Odszkodowanie za wypadek drogowy

Odszkodowanie za wypadek drogowy

Odszkodowania powypadkowe Wypadek drogowy, a kolizja

Odszkodowanie za wypadek Wypadek drogowy, stłuczka - Co robić?

Odszkodownaia Gdańsk Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku

Odszkodownaie z OC Odszkodowanie z AC

Odszkodowania powypadkowe Odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Odszkodowanie za wypadek Rodzaje powypadkowych roszczeń odszkodowawczych

 


 

Szkody komunikacyjne w skali krajowej

 

Odszkodowanie z OCWypadki drogowe to najczęściej występujące zdarzenia życia codziennego powodujące największe szkody komunikacyjne w skali kraju. Według informacji Komendy Głównej Policji w 2012 roku w Polsce doszło do ponad 37 tysięcy wypadków drogowych, w których 3 571 osób poniosło śmierć i prawie 46 tysięcy osób zostało rannych lub poszkodowanych. Jednocześnie w tym samym okresie zgłoszono do Policji 340 tysięcy kolizji drogowych, co oznacza, że dziennie na terenie całego kraju dochodzi do niemal tysiąca tego typu zdarzeń.
Jak wskazują statystyki, spośród wszystkich wypadków drogowych, najczęstszym rodzajem zdarzeń są wypadki polegające na zderzeniu się pojazdów w ruchu, z czego 57% to zderzenia boczne, a 21 % to zderzenia czołowe. W 2012 roku wypadków takich było 18 245, co stanowiło aż 49.2% wszystkich wypadków drogowych. Śmierć w nich poniosły aż 1 442 osoby. Kolejnym, najczęściej występującym rodzajem wypadku, było tzw. najechanie na pieszego (potrącenie). Zdarzeń takich odnotowano 10 042 (27.1% spośród wszystkich wypadków drogowych), zaś w ich wyniku zginęły 1.152 osoby (32.3% ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych).
Analizując powyższe statystyki łatwo uzmysłowić sobie jak olbrzymim problemem natury materialnej, ale i społecznej jest każdy wypadek drogowy. Poza bowiem oczywistymi konsekwencjami wypadku, jakimi są szkody w majątku, czy na osobie poszkodowanych, tak duża skala zdarzeń skutkuje również nieodczuwalnymi bezpośrednio startami w wysokości niewypracowanego przez poszkodowanych produktu krajowego brutto (PKB). Warto w tym miejscu zaznaczyć, że według informacji Banku Światowego straty materialne, jakie ponosi społeczeństwo z tytułu wypadków drogowych, mierzone wielkością nie wytworzonego dochodu narodowego, przewyższają wielkość wydatków budżetu naszego państwa na opiekę zdrowotną i pomoc społeczną. Rocznie straty Polski z w/w tytułu wynoszą ok. 2 % PKB, a koszt społeczny jednej zabitej osoby to prawie 1 mln złotych.

 

Szkody komunikacyjne w wymiarze osobistym

OdszkodowaniaDodatkowo, nie należy zapominać, że każde zdarzenie drogowe wiąże się z mniej lub bardziej dotkliwymi konsekwencjami dla samego poszkodowanego i jego bliskich. Z doświadczenia firmy Recompensa Partner Odszkodowania wynika, że osoby te potrzebują wsparcia zarówno natury psychologicznej, jak i niejednokrotnie finansowej. Tymczasem, postawa podmiotów odpowiedzialnych za szkodę (tj. sprawcy wypadku, zakładów ubezpieczeń, itp.) niejednokrotnie odbiega od oczekiwanych przez poszkodowanych standardów. Przewlekłość postępowań likwidacyjnych, konieczność dowodzenia często najbardziej oczywistych faktów, a w ostateczności bezzasadna odmowa rekompensaty szkody, to sytuacje, w których odnaleźć się musi i tak już pokrzywdzony poszkodowany.
Mając jednak na względzie gwarantowane przez prawo uprawnienia w zakresie możliwości naprawienia szkody oraz moralnie uzasadnione prawo do pełnej jej kompensaty, żadna z wymienionych powyżej przeszkód nie powinna stanowić podstawy do porzucenia zamysłu kompletnego dochodzenia roszczeń odszkodowawczych (np. zwrotu wszelkich kosztów związanych z wypadkiem, jednorazowego odszkodowania, zadośćuczynienia za doznana krzywdę, renty z tytułu utraconych zarobków, zwiększonych potrzeb, czy zmniejszonych widoków na przyszłość). Oczywiście każdy wypadek drogowy jest inny, w związku z czym różnią się także między sobą zakresy możliwych do uzyskania świadczeń. Celem zatem ułatwienia Państwu uzyskania wszelkich należnych poszkodowanemu roszczeń, zapraszamy do skorzystania z obszernego zakresu informacji na temat wypadków drogowych, postępowania powypadkowego oraz zasad dochodzenia odszkodowań, jakie zamieściliśmy na naszej stronie firmowej.
W sytuacji gdyby jednak uznali Państwo, że potrzebują pogłębienia uzyskanej na podstawie w/w materiałów wiedzy, bezpośrednio lub pośrednio ponieśli Państwo szkodę w wyniku zdarzenia komunikacyjnego i chcą Państwo uzyskać pełne należne w tym przypadku odszkodowanie, Recompensa Partner Odszkodowania zaprasza do skorzystania z usług firmy. Bogate doświadczenie zawodowe, współpraca z wykwalifikowanym personelem prawniczym, lekarzami różnych specjalności, a także specjalistami wielu dziedzin życia, to gwarancja satysfakcji ze sposobu prowadzenia sprawy oraz jej efektów. Zapraszamy

 

Znajdź nas na Google +

Znajdź nas na Twitterze

Znajdź nas na Facebooku