Sprawca wypadku nie ma polisy OC lub jest nieznany?
Dochodzimy odszkodowań po wypadku, którego sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia i nie został ustalony lub nie miał ważnej polisy OC. Skontaktuj się z nami.

Skontaktuj się z nami

Bezpłatne konsultacje. Zadzwoń!

Odszkodowaia   +48 501 788 655

Odszkodowania +48 58 717 47 47

Odszkodowania   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odszkodowania   Formularz kontaktowy

Odszkodowanie za wypadek drogowy

Odszkodowanie po wypadku, odszkodowania komunikacyjne.Odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym

Jesteś ofiarą wypadku drogowego? Doznałeś szkody komunikacyjnej, ucierpiałeś na zdrowiu, a Twój samochód uległ zniszczeniu wskutek zderzenia z innym pojazdem, a może zostałeś potrącony przez samochód lub zostałeś poszkodowany jako pasażer wskutek wypadku komunikacji miejskiej. Sprawdź swoje prawa i obowiązki oraz uzyskaj odszkodowanie. więcej

Odszkodowanie za błąd lekarski

Odszkodowanie za błąd lekarzaOdszkodowanie za błąd lekarski

Doznałeś uszczerbku na zdrowiu wskutek błędu lekarskiego? Zostałeś zakażony w szpitalu, a może jesteś ofiarą złej diagnozy lekarskiej lub błędów w leczeniu... Zapoznaj się z możliwościami dochodzenia odszkodowania za błędy medyczne. Sprawdź jak otrzymać zadośćuczynienie oraz pełne zaspokojenie swoich roszczeń od szpitala, bądź personelu medycznego. więcej

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Odszkodowanie za wypadek w pracyWypadek w pracy, odszkodowanie z ZUS

Uległeś wypadkowi przy pracy? Doznałeś uszczerbku na zdrowiu, nie możesz wrócić do pracy. Nie wahaj się! Zapoznaj się z warunkami jakie należy spełnić aby otrzymać odszkodowanie za wypadek w pracy z ZUS. Pamiętaj  także, o przysługującym poszkodowanemu odszkodowaniu od pracodawcy lub innej osoby odpowiedzialnej za wypadek. więcej

Odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy

Odszkodowania komunikacyjneWypadek w drodze do pracy lub z pracy

Osoba pokrzywdzona w wypadku w trakcie dojazdu do pracy lub w drodze powrotnej z pracy do domu oprócz dochodzenia odszkodowania od sprawcy wypadku na zasadach ogólnych, ma prawo także do świadczeń z przepisów o  ubezpieczeniach społecznych, z ZUS. Warto pamiętać o tym uprzywilejowaniu w postępowaniu powypadkowym. więcej

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie

Odszkodowanie z KRUSWypadek w gospodarstwie rolnym, odszkodowanie z KRUS.

Odszkodowanie z KRUS za wypadek przy pracy rolniczej przysługuje zarówno rolnikowi jaki i domownikom gospodarstw rolnego. Jeżeli doznałeś uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub jesteś członkiem rodziny ubezpieczonego zmarłego wskutek takiego wypadku, zapoznaj się z procesem dochodzenia odszkodowania z KRUS. więcej

Skuteczne dochodzenie odszkodowań

Odszkodowania powypadkowe

Jesteś tu:

Wypadek drogowy, stłuczka - Co robić?

Odszkodowanie za wypadek drogowy

Odszkodowania powypadkowe Wypadek drogowy, a kolizja

Odszkodowanie za wypadek Wypadek drogowy, stłuczka - Co robić?

Odszkodownaia Gdańsk Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku

Odszkodownaie z OC Odszkodowanie z AC

Odszkodowania powypadkowe Odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Odszkodowanie za wypadek Rodzaje powypadkowych roszczeń odszkodowawczych

 


 

Co robić w sytuacji wypadku drogowego lub kolizji?


Odszkodowania po wypadkuWypadek drogowy czy stłuczka (kolizja drogowa), nawet drobna, jest zawsze sytuacją stresogenną, która często powoduje zamęt i dezorientację wśród uczestników zdarzenia, poszkodowanych oraz światków. Oczywiście wypadek drogowy nie jest niczym miłym i nikt z nas nie dopuszcza do siebie myśli, iż to właśnie mnie dziś lub jutro może przytrafić się takie nieszczęście na drodze do domu, sklepu, czy pracy. Jak jednak wskazują statystyki, wypadki drogowe w Polsce nie są niczym rzadkim i dlatego warto widzieć, w jaki sposób należy zachować się w takiej sytuacji. W skrajnie niekorzystnym przypadku, możecie Państwo stać się osobą poszkodowaną i działając w szoku, bez podstawowej wiedzy, niepotrzebnie narazić innych oraz siebie na dodatkowe niebezpieczeństwo oraz koszty.

 

Postępowanie powypadkowe na miejscu zdarzenia?

Poniżej przedstawiamy Państwu podstawowe zasady postępowania powypadkowego oraz kolejność czynności, które należy wykonać w przypadku zaistnienia wypadku drogowego lub kolizji. Mamy nadzieję, iż poniższe wskazówki pomogą Państwu zachować tzw. "zimną krew" i pomogą odnaleźć się w zaistniałej sytuacji powypadkowej na miejscu zdarzenia. Dobrym zwyczajem jest posiadanie w pojeździe wydruku podobnych porad, czy zasad postępowania wraz ze wzorem oświadczenia sprawcy wypadku, które można przechowywać np. wraz z apteczką.

 1. Zatrzymanie pojazdu w sposób niepowodujący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz włączenie świateł awaryjnych.

 2. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia - czyli dokonanie wszelkich czynności zapewniających bezpieczeństwo ruchu w miejscu wypadku (np.: poprzez rozstawienie trójkątów ostrzegawczych).
  Jeżeli mamy do czynienia z wypadkiem drogowym, czyli oprócz uszkodzonego mienia, są także osoby poszkodowane z obrażeniami ciała lub osoby, które poniosły śmierć, wtedy nie wolno przestawiać pojazdów, tylko należy bezzwłocznie zabezpieczyć i oznakować miejsce wypadku, tak aby nie doszło do kolejnego nieszczęścia przy udziale innych osób będących w ruchu drogowym.

 3. Udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym oraz wezwanie służb ratowniczych (Policji, Pogotowia Ratowniczego oraz w razie potrzeby Straży Pożarnej - np.: żeby rozciąć pojazd, w którym zamknięty jest poszkodowany).
  Numer 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej. W przypadku braku możliwości kontaktu z nr 112 ważne pozostają numery:
  • Policja - 997,
  • Straż Pożarna - 998,
  • Pogotowie Ratunkowe - 999.

 4.  Udokumentowanie okoliczności zdarzenia - jeśli wśród poszkodowanych nie ma rannych oraz ofiar śmiertelnych i sytuacja nie stanowi zagrożenia dla życia i mienia uczestników ruchu drogowego - należy w miarę możliwości wykonać kilka zdjęć dokumentujących miejsce wypadku, położenie aut po wypadku, uszkodzenia pojazdów, itp. Następnie jeśli uszkodzone pojazdy w jakikolwiek sposób utrudniałyby prawidłowy ruch drogowy, należy bezzwłocznie usunąć je z miejsca zdarzenia.

 5. Odebranie danych i oświadczeń uczestników zdarzenia oraz ewentualnych świadków - jeśli sytuacja, której doszło do wypadku lub kolizji została wyjaśniona, a sprawca poczuwa się do winy, należy spisać oświadczenie. Dobrze jest wozić druk oświadczenia ze sobą, jednak jeśli nie mamy przygotowanego dokumentu, sami możemy go sporządzić. Należy przy tym pamiętać, iż oświadczenie odnośnie sytuacji w jakiej doszło do zdarzania, powinien napisać sam sprawca wypadku lub kolizji drogowej. Dokument powinien zawierać:
  • dane uczestników zdarzenia (sprawcy i poszkodowanego), takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numery dowodów osobistych, numer oraz organ wydający prawa jazdy obu kierowców,
  • dane pojazdów biorących udział w zdarzeniu - marka, model, numer rejestracyjny oraz numer VIN,
  • dane świadków - opinie i wyjaśnienia świadków mogą okazać się niezwykle pomocne w sytuacjach niejasnych oraz kiedy sprawca będzie próbował wycofać się ze złożonego uprzednio oświadczenia,
  • numer polisy ubezpieczenia OC sprawcy oraz nazwę ubezpieczyciela,
  • dokładny i jasny opis kolizji lub wypadku drogowego (dzień, godzina, miejsce, okoliczności, prosty szkic sytuacyjny obrazujący jak doszło do zdarzenia),
  • czytelne podpisy uczestników kolizji lub wypadku drogowego i ewentualnych świadków.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że jakkolwiek w przypadku kolizji drogowej (stłuczki) prawo nie nakłada na nas obowiązku wezwania Policji na miejsce zdarzenia, to w sytuacji, gdy sprawca nie chce przyjąć na siebie odpowiedzialności, lub co gorsza zbiegł z miejsca zdarzenia, lub w sprawie występują jakikolwiek inne wątpliwości, wezwanie Policji jest jak najbardziej uzasadnione.
Policja powinna być także wezwana jeżeli mamy podejrzenie, że jeden z uczestników kolizji znajduje się w pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego, bądź nasze zastrzeżenia budzi pochodzenie pojazdu, czy autentyczność okazanych lub nie okazanych dokumentów (prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego, ubezpieczenia).
Ponadto, gdy to my byliśmy sprawcą wypadku, warto pamiętać, że wiele towarzystw ubezpieczeniowych wymaga od nas wezwania policji, przy każdej, nawet drobnej kolizji. W takim przypadku, brak wypełnienia powyższego obowiązku może później mieć negatywne skutki dla dochodzenia odszkodowania z AC.
W sytuacji kiedy na miejsce kolizji lub wypadku zostanie wezwana Policja, obowiązek sporządzenia notatki spoczywa na policjantach. Warto wtedy poprosić policję o wydanie odpisu notatki urzędowej o wypadku, jeśli jednak policja odmówi wydania dokumentu, należy zapisać sobie dane niezbędne do zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela, tj. dane jednostki Policji biorącej udział w czynnościach, ewentualne dane poszczególnych policjantów.

Czynności niezbędne do uzyskania odszkodowania?

 1. Zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela
  Po każdym wypadku drogowy lub kolizji, należy jak najszybciej poinformować ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Zgłoszenia szkody najlepiej dokonać dzwoniąc na infolinię ubezpieczyciela, gdzie zostaniemy poproszeni o podanie odpowiednich danych:
  • nasze dane osobowe wraz z numerem telefonu kontaktowego,
  • numer polisy OC sprawcy szkody - jeśli szkoda nie powstała z naszej winy,
  • numer polisy AC - w przypadku szkód zgłaszanych w ramach tej polisy,
  • numery rejestracyjne oraz marka pojazdów uczestniczących w zdarzeniu,
  • data i miejsce wypadku drogowego lub stłuczki,
  • adres jednostki policji, która interweniowała ( o ile policja była wezwana),
  • opis okoliczności zdarzenia,
  • opis uszkodzeń pojazdów,
  • opis dostrzeżonych szkód osobowych oraz majątkowych (np. uszkodzenie przedmiotów, bagażu, itp.)

 2. Postępowanie likwidacyjne
  Prawidłowe zgłoszenie szkody rozpoczyna proces postępowania likwidacyjnego szkody.
  Poszkodowany w wypadkuW przypadku szkód, których efektem jest uszkodzenie pojazdów, zakład ubezpieczeń w ciągu kilku dni od uzyskaniu informacji o wypadku drogowym lub kolizji wysyła na miejsce postoju uszkodzonych aut swojego rzeczoznawcę. Zadaniem rzeczoznawcy jest dokonanie oględzin i wyceny szkody. W przypadku wypadków drogowych rzeczoznawcy niejednokrotnie dokonują również oględzin miejsca zdarzenia. Oględziny pojazdu to odpowiedni moment na przekazanie ubezpieczycielowi wszystkich innych, posiadanych przez nas dokumentów związanych z kolizją lub wypadkiem drogowym- pamiętamy jednak, aby oryginały dokumentów pozostały u nas, a rzeczoznawcy przekazać jedynie kopie.

 3. Skompletowanie dokumentacji medycznej i uzyskanie stosownego odszkodowania
  W sytuacji natomiast, gdy poza uszkodzeniami aut, wynikiem wypadku są również jakiekolwiek szkody osobowe, tj. uszczerbek na zdrowiu, wówczas należy bezzwłocznie rozpocząć leczenie zmierzające do ustalenia rozmiaru szkody oraz wszelkich jej następstw. Po zakończonym leczeniu, lub w jego trakcie, gdy leczenie jest długotrwałe, zakład ubezpieczeń kieruje poszkodowanego na tzw. komisję lekarską, której celem jest ustalenie zakresu szkód oraz procentowego uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego.
  Po uzyskaniu w/w danych zakład ubezpieczeń wydaje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania odszkodowania. W tym miejscu warto zaznaczyć, że ubezpieczyciel weźmie pod uwagę wyłącznie te szkody (majątkowe i osobowe), które zostaną mu zgłoszone, w związku z czym to w naszym interesie leży jak najpełniejsze zgłoszenie szkody i ustalenie rodzaju dochodzonych roszczeń. W przypadku szkód realizowanych z OC sprawcy, zgodnie z postanowieniami art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124, poz. 1152 z późn. zm.) zakład ubezpieczeń powinien dokonać likwidacji szkody w terminie 30 dni od daty jej zgłoszenia. Odszkodowania z AC realizowane są natomiast w oparciu o postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU), których egzemplarz powinien nam być wydany przy podpisywaniu umowy ubezpieczenia.

 

Znajdź nas na Google +

Znajdź nas na Twitterze

Znajdź nas na Facebooku