Ubezpieczyciel zaniżył odszkodowanie?
Nie daj się oszukać. Odzyskamy dla Ciebie pełne odszkodowanie od zakładu ubezpieczeń. Skutecznie dochodzimy kompensaty strat powypadkowych.

Skontaktuj się z nami

Bezpłatne konsultacje. Zadzwoń!

Odszkodowaia   +48 501 788 655

Odszkodowania +48 58 717 47 47

Odszkodowania   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odszkodowania   Formularz kontaktowy

Odszkodowanie za wypadek drogowy

Odszkodowanie po wypadku, odszkodowania komunikacyjne.Odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym

Jesteś ofiarą wypadku drogowego? Doznałeś szkody komunikacyjnej, ucierpiałeś na zdrowiu, a Twój samochód uległ zniszczeniu wskutek zderzenia z innym pojazdem, a może zostałeś potrącony przez samochód lub zostałeś poszkodowany jako pasażer wskutek wypadku komunikacji miejskiej. Sprawdź swoje prawa i obowiązki oraz uzyskaj odszkodowanie. więcej

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Odszkodowanie za wypadek w pracyWypadek w pracy, odszkodowanie z ZUS

Uległeś wypadkowi przy pracy? Doznałeś uszczerbku na zdrowiu, nie możesz wrócić do pracy. Nie wahaj się! Zapoznaj się z warunkami jakie należy spełnić aby otrzymać odszkodowanie za wypadek w pracy z ZUS. Pamiętaj  także, o przysługującym poszkodowanemu odszkodowaniu od pracodawcy lub innej osoby odpowiedzialnej za wypadek. więcej

Odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy

Odszkodowania komunikacyjneWypadek w drodze do pracy lub z pracy

Osoba pokrzywdzona w wypadku w trakcie dojazdu do pracy lub w drodze powrotnej z pracy do domu oprócz dochodzenia odszkodowania od sprawcy wypadku na zasadach ogólnych, ma prawo także do świadczeń z przepisów o  ubezpieczeniach społecznych, z ZUS. Warto pamiętać o tym uprzywilejowaniu w postępowaniu powypadkowym. więcej

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie

Odszkodowanie z KRUSWypadek w gospodarstwie rolnym, odszkodowanie z KRUS.

Odszkodowanie z KRUS za wypadek przy pracy rolniczej przysługuje zarówno rolnikowi jaki i domownikom gospodarstw rolnego. Jeżeli doznałeś uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub jesteś członkiem rodziny ubezpieczonego zmarłego wskutek takiego wypadku, zapoznaj się z procesem dochodzenia odszkodowania z KRUS. więcej

Skuteczne dochodzenie odszkodowań

Odszkodowania powypadkowe

Jesteś tu:

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Odszkodowania powypadkowe Wypadek przy pracy - Czego i od kogo można się domagać?

Odszkodowanie za wypadek Odszkodowanie jednorazowe i inne świadczenia z ZUS

Odszkodownaia Gdańsk Odszkodowanie za wypadek w pracy od pracodawcy

Odszkodownaia Gdańsk Co to jest wypadek przy pracy i kiedy ma miejsce?

Odszkodownaia Gdańsk Postępowanie w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy

Odszkodowania powypadkowe Postępowanie powypadkowe - dowodowe

Odszkodowania powypadkowe Postępowanie powypadkowe - orzecznicze lekarskie ZUS 

Nieznajomość prawa szkodzi

 

Odszkodowanie za wypaddekZaistnienie wypadku przy pracy uruchamia zawiłą procedurę postępowania w każdym zakładzie pracy, niezależnie od formy zatrudnienia. Postępowanie w sytuacji wypadku przy pracy jest bowiem najbardziej sformalizowane spośród wszystkich najczęściej spotykanych wypadków. Dodatkowo, często przedmiotem postępowania powypadkowego są sytuacje nietypowe, w których trudno jednoznacznie stwierdzić, czy dany wypadek spełnia kryteria wypadku przy pracy. Nie każde takie nieszczęśliwe zdarzenie, pracodawca może zaliczyć do kategorii wypadku przy pracy, a trudna sytuacja osoby pracującej i pokrzywdzonej w wypadku w pracy może skomplikować się jeszcze bardziej ze względu na poważne obrażenia ciała. Skutki takiego wypadku mogą być bardzo krzywdzące zarówno dla bezpośrednio poszkodowanego w wypadku, jaki i najbliższej rodziny i innych osób mu bliskich. Należy zatem pamiętać, iż istotnym prawem każdego poszkodowanego jest prawo do roszczeń odszkodowawczych. Niestety brak fachowego przygotowania do dochodzenia odszkodowania oraz niedostateczna wiedza na temat postępowania powypadkowego, są często przyczyną odmownych decyzji ZUS'u prawa do odszkodowania lub zaniżonych odszkodowań.

 

Odszkodowanie za wypaddekPrzyjęty porządek prawny oraz zasady dochodzenia odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy nie jest przejrzysty i przyjazny dla poszkodowanego. Jak wszystkim wiadomo, nieznajomość prawa szkodzi- ta zasada dotyczy także osób poszkodowanych, niejednokrotnie będących ofiarą wyzysku, ciężkich warunków pracy lub po prostu lekkomyślności pracodawcy. Jednocześnie osoba pokrzywdzona w wypadku przy pracy i szukająca zaspokojenia swoich roszczeń odszkodowawczych zawsze musi stawić czoła znacznie lepiej zorganizowanym i wyspecjalizowanym podmiotom jak: zakład pracy, ZUS i sąd, który jakkolwiek bezstronnie rozstrzyga w sprawie, to orzeczenie opiera wyłącznie na przedstawionych przez strony dowodach. Trudna sytuacja poszkodowanego pracownika oraz długa i zawiła droga do otrzymania stosownego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy wymaga niejednokrotnie merytorycznego wsparcia i pomocy doświadczonych profesjonalistów w tym zakresie.

Firma Recompensa Partner zapewnia specjalistyczną pomoc w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych na najwyższym możliwym poziomie. Nasza wiedza oraz doświadczenie jest na wyciągnięcie ręki bez dodatkowych kosztów. Zbędne są opłaty- decydujemy się jedynie na najlepsze rozwiązanie dla klienta, czyli wynagrodzenie prowizyjne od uzyskanego i wypłaconego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu z nami. Analizujemy każdy wypadek kompleksowo i dochodzimy roszczeń odszkodowawczych ze wszystkich możliwych źródeł.

Wypadek przy pracy - Czego i od kogo można się domagać?

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Odszkodowania powypadkowe Wypadek przy pracy - Czego i od kogo można się domagać?

Odszkodowanie za wypadek Odszkodowanie jednorazowe i inne świadczenia z ZUS

Odszkodownaia Gdańsk Odszkodowanie za wypadek w pracy od pracodawcy

Odszkodownaia Gdańsk Co to jest wypadek przy pracy i kiedy ma miejsce?

Odszkodownaia Gdańsk Postępowanie w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy

Odszkodowania powypadkowe Postępowanie powypadkowe - dowodowe

Odszkodowania powypadkowe Postępowanie powypadkowe - orzecznicze lekarskie ZUS 

Wypadek przy pracy - Czego i od kogo można się domagać?

 

Odszkodowanie za wypadekUznanie zdarzenia za wypadek przy pracy skutkuje możliwością ubiegania się o szereg świadczeń, których celem jest kompensata doznanej przez poszkodowanego szkody. Najpopularniejszym świadczeniem jest jednorazowe odszkodowanie, które przysługuje w wysokości odpowiadającej iloczynowi procentowego uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego z obowiązującą w momencie orzekania kwotą za 1 % tego uszczerbku. Poza jednorazowym odszkodowaniem poszkodowanemu, lub jego najbliższym - w przypadku zgonu poszkodowanego - przysługują także inne świadczenia, w tym renta z tytułu niezdolności do pracy lub renta rodzinna, świadczenia wyrównawcze, itp.

Niezależnie od świadczeń z ZUS poszkodowanemu przysługują również roszczenia odszkodowawcze w stosunku do pracodawcy, czy innej osoby, której działanie lub zaniechanie doprowadziło do zaistnienia zdarzenia. Dochodzenie tych roszczeń odbywa się w oparciu o standardowe procedury windykacyjne. Dodatkowo, poszkodowany w oparciu o postanowienia kodeksu cywilnego może dochodzić również odszkodowania za utracone lub uszkodzone w wyniku wypadku rzeczy, itp.

Wszystkie z przysługujących poszkodowanemu świadczeń szczegółowo omawiamy poniżej.
I tak, dokonując prostej klasyfikacji świadczeń, przyjmuje się, że roszczenia z tytułu wypadku przy pracy dzielimy na:

 • roszczenia z zakresu ustaw systemu ubezpieczeń społecznych,
 • roszczenia cywilno-prawne.

Odszkodowanie jednorazowe i inne świadczenia z ZUS

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Odszkodowania powypadkowe Wypadek przy pracy - Czego i od kogo można się domagać?

Odszkodowanie za wypadek Odszkodowanie jednorazowe i inne świadczenia z ZUS

Odszkodownaia Gdańsk Odszkodowanie za wypadek w pracy od pracodawcy

Odszkodownaia Gdańsk Co to jest wypadek przy pracy i kiedy ma miejsce?

Odszkodownaia Gdańsk Postępowanie w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy

Odszkodowania powypadkowe Postępowanie powypadkowe - dowodowe

Odszkodowania powypadkowe Postępowanie powypadkowe - orzecznicze lekarskie ZUS 

 Odszkodowanie jednorazowe  i inne świadczenia z ZUS

 

Odszkodowanie z ZUSDo pierwszej kategorii roszczeń należą:

 1. jednorazowe odszkodowanie - dla ubezpieczonego, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.
  Przysługuje ono poszkodowanemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Szczegółowe zasady orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu oraz tryb postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku i wypłacaniu jednorazowego odszkodowania, określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 954).
  Zgodnie z postanowieniami w/w rozporządzenia za stały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy. Za długotrwały uszczerbek na zdrowiu uważa się zaś takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, mogące ulec poprawie. Oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz jego związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową dokonuje się po zakończeniu leczenia i rehabilitacji.
  Jednorazowe odszkodowanie przysługuje w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu Jeżeli wskutek pogorszenia się stanu zdrowia stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu będący następstwem wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, który był podstawą przyznania jednorazowego odszkodowania, ulegnie zwiększeniu co najmniej o 10 punktów procentowych, jednorazowe odszkodowanie zwiększa się o 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent uszczerbku na zdrowiu przewyższający procent, według którego ustalone było to odszkodowanie.
  Dodatkowo, jednorazowe odszkodowanie ulega zwiększeniu o kwotę stanowiącą 3.5-krotność przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli w stosunku do ubezpieczonego została orzeczona całkowita niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.
  Do ustalenia wysokości jednorazowego odszkodowania przyjmuje się przeciętne wynagrodzenie obowiązujące w dniu wydania decyzji ZUS w tym zakresie.
  W 2013 r. wysokość kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej ustalana jest w oparciu o obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2013 r. (M.P.2013.164). Na tej też podstawie przyjmuje się, że w okresie od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 31 marca 2014 r. kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy wynoszą 704 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. W tym miejscu należy zaznaczyć, że poza odszkodowaniem ustalanym w odniesieniu do procentowego uszczerbku na zdrowiu, obwieszczenie przewiduje również kwoty zryczałtowanych, dodatkowych odszkodowań wynikających m. in. z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji. Kwoty te wahają się od 12.326 zł do nawet 63.390 zł. Tym samym, celem uzyskania wszystkich należnych poszkodowanemu świadczeń RECOMPENSA PARTNER zaprasza do skorzystania z profesjonalnej pomocy prawnej w omawianym zakresie.
 2. jednorazowe odszkodowanie - dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty.
  Członkami rodziny uprawnionymi do odszkodowania są:
  • małżonek, przy czym świadczenie nie przysługuje małżonkowi w przypadku orzeczonej separacji,
  • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej, spełniające w dniu śmierci ubezpieczonego lub rencisty warunki uzyskania renty rodzinnej,
  • rodzice, osoby przysposabiające, macocha oraz ojczym, jeżeli w dniu śmierci ubezpieczonego lub rencisty prowadzili z nim wspólne gospodarstwo domowe lub jeżeli ubezpieczony lub rencista bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania albo jeżeli ustalone zostało wyrokiem lub ugodą sądową prawo do alimentów z jego strony.

  Wysokość jednorazowego odszkodowania dla członków rodziny zmarłego poszkodowanego uzależniona jest zarówno od liczby osób, którym świadczenie to przysługuje, jak i od stopnia pokrewieństwa poszczególnych uprawnionych. I tak, dla przykładu jeżeli do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest tylko jeden członek rodziny zmarłego przysługuje ono w wysokości:

  • 18-krotnego przeciętnego wynagrodzenia, gdy uprawnionymi są małżonek lub dziecko,
  • 9-krotnego przeciętnego wynagrodzenia, gdy uprawniony jest inny członek rodziny.

  Jeżeli obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny, każdemu z nich odszkodowanie przysługuje w wysokości 3.5-krotnego przeciętnego wynagrodzenia, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom. Kwotę jednorazowego odszkodowania dzieli się w równych częściach między uprawnionych.
  Ponadto jeżeli poszkodowany zmarł wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, kwotę jednorazowego odszkodowania z tytułu śmierci ubezpieczonego lub rencisty, pomniejsza się o kwotę jednorazowego odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, wypłaconego temu ubezpieczonemu lub renciście.

 3. renta z tytułu niezdolności do pracy - dla ubezpieczonego, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.
  Przy ustalaniu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, do ustalenia wysokości tego świadczenia oraz jego wypłaty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o emeryturach i rentach z FUS, z uwzględnieniem przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
  Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje niezależnie od długości okresu ubezpieczenia wypadkowego oraz bez względu na datę powstania niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.
  Przy ustalaniu podstawy wymiaru renty nie stosuje się ograniczenia wskaźnika wysokości podstawy, o którym mowa w art. 15 ust. 5 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.
  Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, które ustało z powodu ustąpienia niezdolności do pracy, przywraca się w razie ponownego powstania tej niezdolności bez względu na okres, jaki upłynął od ustania prawa do renty.
  Renta z tytułu niezdolności do pracy nie może być niższa niż:
  renta szkoleniowa - dla ubezpieczonego, w stosunku do którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowaną wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Do wysokości renty szkoleniowej stosuje się zasady tożsame, jak dla opisanej w pkt 3 renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy.
  • 80% podstawy jej wymiaru - dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy,
  • 60% podstawy jej wymiaru - dla osoby częściowo niezdolnej do pracy,
  • 100% podstawy jej wymiaru - dla osoby uprawnionej do renty szkoleniowej.
 4. renta rodzinna - dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty uprawnionego do renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.
  Renta rodzinna z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje uprawnionym członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.
  Renta rodzinna z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje również w razie śmierci wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej rencisty uprawnionego do renty z tytułu niezdolności do pracy.
  Członkom rodziny rencisty uprawnionego do renty z ubezpieczenia wypadkowego, który zmarł z innych przyczyn niż wypadek przy pracy lub choroba zawodowa, przysługują świadczenia określone w ustawie o emeryturach i rentach z FUS bez względu na długość okresu uprawniającego do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy na podstawie tych przepisów.
 5. dodatek do renty rodzinnej - dla sieroty zupełnej
 6. dodatek pielęgnacyjny
 7. pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą.
 8. zasiłek chorobowy - dla ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.
  Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje niezależnie od okresu podlegania ubezpieczeniu. Zasiłek przysługuje od pierwszego dnia niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Zasiłek nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową , za które ubezpieczony na podstawie odrębnych przepisów zachowuje prawo do wynagrodzenia, uposażenia, stypendium lub innego świadczenia przysługującego za czas niezdolności do pracy.
  Zasiłek chorobowy przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru. Podstawę wymiaru stanowi kwota będąca podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe.
 9. świadczenie rehabilitacyjne - dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy.
 10. zasiłek wyrównawczy - dla ubezpieczonego będącego pracownikiem, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Warto pamiętać, że wszystkie powyższe świadczenia z tytułu wypadku przy pracy nie przysługują, gdy wyłączną przyczyną wypadku było naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Przepisy te to nie tylko regulacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ale również przepisy drogowe, przepisy ppoż. itp. Świadczenia, o których mowa powyżej nie przysługują poszkodowanemu także wówczas, gdy będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do wypadku. Okoliczności uzasadniające nieprzyznanie świadczeń wymagają udowodnienia.

Odszkodowanie za wypadek w pracy od pracodawcy

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Odszkodowania powypadkowe Wypadek przy pracy - Czego i od kogo można się domagać?

Odszkodowanie za wypadek Odszkodowanie jednorazowe i inne świadczenia z ZUS

Odszkodownaia Gdańsk Odszkodowanie za wypadek w pracy od pracodawcy

Odszkodownaia Gdańsk Co to jest wypadek przy pracy i kiedy ma miejsce?

Odszkodownaia Gdańsk Postępowanie w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy

Odszkodowania powypadkowe Postępowanie powypadkowe - dowodowe

Odszkodowania powypadkowe Postępowanie powypadkowe - orzecznicze lekarskie ZUS 

Odszkodowanie za wypadek w pracy od pracodawcy

 

Odszkodowanie za wypadekDrugą kategorią roszczeń są roszczenia przysługujące poszkodowanemu w stosunku do pracodawcy lub innej osoby odpowiedzialnej za wypadek. Podstawą dochodzenia tych roszczeń jest art. 415 k.c., który stanowi, iż „ten kto wyrządził drugiemu szkodę zobowiązany jest do jej naprawienia”. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego roszczenia odszkodowawcze wobec pracodawcy mogą mieć jedynie charakter roszczeń uzupełniających względem ZUS, co w konsekwencji oznacza, że możliwość ich dochodzenia powstaje dopiero wówczas, gdy zakończy się postępowanie wypadkowe w ZUS i gdy uzyskane w ten sposób świadczenia nie kompensują w całości potrzeb poszkodowanego.

 

 

Odszkodowania za szkodę na osobie

Z tytułu szkody na osobie wywołanej wypadkiem przy pracy poszkodowanemu przysługiwać mogą:

 • jednorazowe odszkodowanie,
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
 • renta.

Należy wspomnieć, że dochodzenie odszkodowania od pracodawcy odbywa się w oparciu o postanowienia kodeksu cywilnego, czego efektem jest konieczność udowodnienia roszczeń i podstawy odpowiedzialności pracodawcy przez samego poszkodowanego. Za obciążające pracodawcę uznane mogą być wszystkie zaniedbania obowiązków związanych z przestrzeganiem przepisów BHP. Co istotne, dotyczy to nie tylko naruszenia samych przepisów, ale także złamania ogólnych zasad BHP związanych z wykonywaniem określonego rodzaju pracy. W zakres odpowiedzialności właściciela firmy wchodzą także naruszenia zasad współżycia społecznego (w tym uczciwego postępowania i dobrych obyczajów, a także lojalności wobec pracownika). Ponadto ma on obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych narzędzi pracy oraz pomieszczeń i budynków, w których jest świadczona praca.

 

Odszkodowanie za zniszczone mienie

Odszkodowanie za zniszczeniaPracownik, niezależnie od świadczeń przysługujących mu na podstawie ustawy wypadkowej, może domagać się też odszkodowania na podstawie przepisów kodeksu pracy. Zgodnie z nimi osobie, która uległa wypadkowi przy pracy, przysługuje od pracodawcy odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie (w związku z wypadkiem) przedmiotów osobistego użytku oraz przedmiotów niezbędnych do wykonywania pracy. Z powyższych przepisów wyłączone są szkody dotyczące utraty lub uszkodzenia pojazdów oraz wartości pieniężnych.
Należy przyjąć, że w razie utraty lub całkowitego zniszczenia przedmiotów odszkodowanie ustala się według ceny zakupu obowiązującej w czasie ustalania odszkodowania z uwzględnieniem stopnia zużycia przedmiotów.

W razie uszkodzenia przedmiotów odszkodowanie powinno stanowić równowartość przywrócenia ich do stanu przed wypadkiem. Jeżeli zaś stopień uszkodzenia jest znaczny albo koszty naprawy przekroczyłyby wartość uszkodzonego przedmiotu, odszkodowanie powinno być wypłacone w wysokości takiej, jak w przypadku całkowitego zniszczenia przedmiotów.

 

Odszkodowania powypadkoweWskutek wypadku przy pracy bardzo często zdarza się, iż poszkodowani tracą zdolność dalszego podejmowania aktywności zawodowej. Niezdolną do pracy w rozumieniu ustawy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu. Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji.

Co to jest wypadek przy pracy i kiedy ma miejsce?

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Odszkodowania powypadkowe Wypadek przy pracy - Czego i od kogo można się domagać?

Odszkodowanie za wypadek Odszkodowanie jednorazowe i inne świadczenia z ZUS

Odszkodownaia Gdańsk Odszkodowanie za wypadek w pracy od pracodawcy

Odszkodownaia Gdańsk Co to jest wypadek przy pracy i kiedy ma miejsce?

Odszkodownaia Gdańsk Postępowanie w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy

Odszkodowania powypadkowe Postępowanie powypadkowe - dowodowe

Odszkodowania powypadkowe Postępowanie powypadkowe - orzecznicze lekarskie ZUS 

Co to jest wypadek przy pracy i kiedy ma miejsce?

 

Definicja wypadku przy pracy

Odszkodowanie za wypadek w pracyOkreślenie wypadku przy pracy reguluje art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. nr 167, poz. 1322, ze zm. – dalej: ustawa wypadkowa). Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych,
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy nawet bez polecenia,
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

 

Odszkodowanie za wypadek w pracyIstotnym elementem składowym definicji wypadku jest stwierdzenie, że przyczyna wypadku musi pochodzić z zewnątrz, czyli zaistnieć niezależnie od stanu poszkodowanego. Najczęściej przez przyczynę zewnętrzną rozumie się działanie takich czynników jak: działanie maszyn, energii elektrycznej, środków chemicznych, sił natury itp. Nie oznacza to jednak, że wypadek przy pracy musi być pozbawiony wpływu czynnika wewnętrznego, czyli tkwiącej w organizmie poszkodowanego (np. choroba lub wewnętrzne schorzenia). Często występują oba czynniki, lecz istotą wypadku przy pracy jest wymóg aby przyczyna wewnętrzna nie była jedynym powodem zdarzenia. Dlatego też każdy wypadek analizuje się indywidualnie, biorąc pod uwagę wszystkie możliwe przyczyny i okoliczności. Wypadek nie może być zakwalifikowany do kategorii wypadku przy pracy, jeżeli uraz nastąpił wyłącznie na skutek działania czynnika lub czynników wewnętrznych.

Ponadto na równi z wypadkiem przy pracy, traktowane są niektóre wypadki pracowników, nie pozostające w bezpośrednim związku przyczynowym z wykonywaniem obowiązków wynikających ze stosunku pracy. Są to wypadki, którym ulegają pracownicy:

 • w czasie podróży służbowej, w okolicznościach innych niż określone wyżej, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań,
 • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony,
 • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

 

Wypadki osób niebędących pracownikami

Odszkodowanie za wypadek w pracyDo wypadków przy pracy zalicza się także urazy doznane w okresie ubezpieczenia społecznego podczas wykonywania określonych czynności na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym m. in. współpracy przy wykonywaniu pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia (art. 3 ust. 3 ustawy wypadkowej).

Czynności, o których mowa powyżej określa art. 3 ust. 3 ustawy wypadkowej.

 1.  uprawiania sportu w trakcie zawodów i treningów przez osobę pobierającą stypendium sportowe,
 2. wykonywania odpłatnie pracy na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 3. pełnienia mandatu posła lub senatora, pobierającego uposażenie,
 4. odbywania szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy przez osobę pobierającą stypendium w okresie odbywania tego szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy na podstawie skierowania wydanego przez powiatowy urząd pracy lub przez inny podmiot kierujący, pobierania stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych,
 5. wykonywania przez członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych oraz przez inną osobę traktowaną na równi z członkiem spółdzielni w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, pracy na rzecz tych spółdzielni,
 6. wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
  współpracy przy wykonywaniu pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
  • wykonywania pracy na podstawie umowy uaktywniającej, o której mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235),
 7. wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych,
 8. wykonywania zwykłych czynności związanych ze współpracą przy prowadzeniu działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych,
 9. wykonywania przez osobę duchowną czynności religijnych lub czynności związanych z powierzonymi funkcjami duszpasterskimi lub zakonnymi
 10. odbywania służby zastępczej,
 11. nauki w Krajowej Szkole Administracji Publicznej przez słuchaczy pobierających stypendium,
 12. wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowa taka została zawarta z pracodawcą, z którym osoba pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje ona pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy,
 13. pełnienia przez funkcjonariusza celnego obowiązków służbowych.

 

Rodzaje wypadków przy pracy

Rozróżnia się cztery rodzaje wypadków przy pracy:

 • lekki wypadek - wypadek przy pracy to każdy inny wypadek niemający znamion wypadku śmiertelnego i ciężkiego,
 • ciężki wypadek - wypadek, którego skutki to ciężkie uszkodzenia ciała, takie jak: utrata słuchu, wzroku, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu oraz nieuleczalna choroba lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, trwała, całkowita lub znaczna niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe poważne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała,
 • wypadek śmiertelny - wypadek, w wyniku którego śmierć pracownika nastąpiła w miejscu wypadku lub w okresie do 6 miesięcy od daty wypadku,
 • wypadek zbiorowy- wypadek przy pracy, w wyniku którego poszkodowane są co najmniej 2 osoby.

Postępowanie w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Odszkodowania powypadkowe Wypadek przy pracy - Czego i od kogo można się domagać?

Odszkodowanie za wypadek Odszkodowanie jednorazowe i inne świadczenia z ZUS

Odszkodownaia Gdańsk Odszkodowanie za wypadek w pracy od pracodawcy

Odszkodownaia Gdańsk Co to jest wypadek przy pracy i kiedy ma miejsce?

Odszkodownaia Gdańsk Postępowanie w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy

Odszkodowania powypadkowe Postępowanie powypadkowe - dowodowe

Odszkodowania powypadkowe Postępowanie powypadkowe - orzecznicze lekarskie ZUS 

Postępowanie w sytuacji zaistnienia wypadku przy pracy

 

Obowiązki pracodawcy w sytuacji wypadku przy pracy

Odszkodowanie za wypadek przy pracyZgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, pracodawca w sytuacji, kiedy uzyska informację o zaistnieniu wypadku jest zobowiązany do wykonania następujących czynności:

 1. Udzielenie pomocy poszkodowanym w wypadku oraz podjęcie czynności eliminujących lub minimalizujących zagrożenie (np.: odcięcie zasilania maszyn). Obowiązek pomocy poszkodowanemu w wypadku przy pracy spoczywa zarówno na pracodawcy, jak i na każdym pracowniku, który zauważył zdarzenie lub dowiedział się o nim.
 2. Zabezpieczenie miejsca wypadku oraz wezwanie profesjonalnej pomocy służb ratowniczych. Miejsce wypadku zabezpieczamy z czterech głównych powodów:
  Zawiadomienie o wypadku właściwego, okręgowego inspektora pracy (Państwowej Inspekcji Pracy) oraz innych organów administracji państwowej, właściwych ze względu na rodzaj wypadku (np. prokuratora). Zaniechanie powyższego obowiązku przez pracodawcę w przypadku wypadków przy pracy ze skutkiem śmiertelnym, ciężkimi obrażeniami ciała lub wypadków zbiorowych, stanowi wykroczenie z art. 283 § 2 pkt 6 Kodeksu pracy i jest zagrożone grzywną od 1000 PLN- 30000 PLN.
  • dla ochrony życia i zdrowia osób niepowołanych, które mogą dostać się do miejsca wypadku i zostać narażone na szkody,
  • dla ochrony mienia,
  • dla eliminacji możliwości ponownego uruchomienia maszyn, bądź urządzeń technicznych, których ruch wstrzymano w związku z wypadkiem,
  • dla potrzeb powypadkowych oględzin miejsca wypadku w celu ustalenia przyczyn, przebiegu i okoliczności zaistniałego wypadku przy pracy,

  Zgodę na ponowne uruchomienie urządzeń i maszyn oraz inne zmiany w miejscu wypadku, może wydać jedynie pracodawca w porozumieniu ze społecznym inspektorem pracy. W sytuacji wypadków ze skutkami ciężkich obrażeń ciała, wypadków zbiorowych oraz wypadków ze skutkiem śmiertelnym, zgoda może być wydana wyłącznie po dodatkowych ustaleniach z prokuratorem. Wprowadzanie zmian w miejscu wypadku bez powyższej zgody jest dopuszczalne jedynie w sytuacjach konieczności ratowania zdrowia i życia osób lub mienia oraz zapobieżenia kolejnemu niebezpieczeństwu.

 3. Utworzenie zespołu powypadkowego oraz przeprowadzenie postępowania powypadkowego (dochodzenie powypadkowe).

 

Odszkodowanie za wypadek przy pracyPostępowanie powypadkowe prowadzi ustanawiany przez pracodawcę zespół powypadkowy, w skład którego zasadniczo wchodzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy. U pracodawcy, u którego nie działa społeczna inspekcja pracy, w skład zespołu powypadkowego zamiast społecznego inspektora pracy, jako członek zespołu, wchodzi przedstawiciel pracowników posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeżeli pracodawca, nie ma w swoim zakładzie pracy służby bezpieczeństwa i higieny pracy, w skład zespołu powypadkowego zamiast pracownika tej służby wchodzi pracodawca lub pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu pracodawca powierzył wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy, albo specjalista spoza zakładu pracy.

 

Obowiązki poszkodowanego pracownika w sytuacji wypadku przy pracy

Odszkodowanie za wypadek

 1. Zgłoszenie wypadku przełożonemu - o ile stan zdrowia poszkodowanego na to pozwala poszkodowany powinien niezwłocznie dokonać zgłoszenia. Jeżeli poszkodowany nie może poinformować pracodawcy o wypadku ze względu na stan zdrowia, to obowiązek ten przejmuje przełożony. Natomiast jeśli wypadek nie został od razu rozpoznany i skutki wypadku w pracy ujawniły się w okresie późniejszym, to pracownik ma obowiązek poinformowania bezpośredniego przełożonego niezwłocznie po ich ujawnieniu. Poszkodowany świadczący pracę na innej podstawie niż umowa o pracę, zgłasza wypadek do odpowiedniej osoby reprezentującej podmiot, na rzecz którego świadczył pracę. Obowiązek zgłoszenia dotyczy także każdego pracownika, który zauważył lub dowiedział się o wypadku.
 2. Uzyskanie pomocy medycznej- Pracownik, który uległ wypadkowi w pracy zobowiązany jest zgłosić się do najbliższej placówki medycznej w celu uzyskania konsultacji lekarskiej o powstałych szkodach na swojej osobie (tj. skutkach wypadku). Dokumentację medyczną z wizyty lekarskiej pracownik przekazuje w oryginale do Inspektora ds. BHP firmy, w celu dołączenia jej do dokumentacji powypadkowej.
 3. Zgłoszenie roszczeń z tytułu wypadku przy pracy

 

Odszkodowanie za wypadekW tym miejscu należy wyraźnie zaznaczyć, że uprawnienia poszkodowanego nie są realizowane „z urzędu”. W sprawach tych wymaga się złożenia odpowiednich wniosków – bezpośrednio do ZUS lub do pracodawcy, lub do podmiotu na rzecz którego poszkodowany wykonywał pracę. Dopiero na podstawie prawidłowo dokonanego zgłoszenia, jak również po przeprowadzeniu procedury wypadkowej możliwe jest uzyskanie świadczeń.

Postępowanie powypadkowe - dowodowe

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Odszkodowania powypadkowe Wypadek przy pracy - Czego i od kogo można się domagać?

Odszkodowanie za wypadek Odszkodowanie jednorazowe i inne świadczenia z ZUS

Odszkodownaia Gdańsk Odszkodowanie za wypadek w pracy od pracodawcy

Odszkodownaia Gdańsk Co to jest wypadek przy pracy i kiedy ma miejsce?

Odszkodownaia Gdańsk Postępowanie w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy

Odszkodowania powypadkowe Postępowanie powypadkowe - dowodowe

Odszkodowania powypadkowe Postępowanie powypadkowe - orzecznicze lekarskie ZUS 

Postępowanie powypadkowe w wypadku przy pracy

 

Postępowanie dowodowe - protokół powypadkowy

OdszkodowaniaOkoliczności i przyczyny wypadku zakwalifikowanego do kategorii wypadków przy pracy ustala zespół powypadkowy, który jest powoływany przez pracodawcę (odwołanie do pkt 4 obowiązków pracodawcy postępowania w razie wypadku). Zespół powypadkowy rozpoczyna pracę niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o zaistniałym wypadku.

Zespół powypadkowy dokonuje m.in. oględzin miejsca wypadku, utrwala je na zdjęciach (jeśli to konieczne), przesłuchuje świadków zdarzenia oraz samego poszkodowanego, zbiera inne dowody wypadku oraz konsultuje się z odpowiednimi specjalistami (np. lekarze, służby BHP i ratownicze).

Postępowanie prowadzone przez zespół powypadkowy (dochodzenie powypadkowe) obejmuje czynności, których celem jest przede wszystkim określenie okoliczność i przyczyn wypadku, jego skutków, a także dokonanie kwalifikacji prawnej zdarzenia. Zebrane ustalenia przez zespół powypadkowy znajdują swój wyraz w protokole powypadkowym oraz w poleceniach powypadkowych.

Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy sporządza - nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku - protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, zwany dalej „protokołem powypadkowym”, według wzoru ustalonego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 227, poz. 2298). Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku w terminie późniejszym (tj. po upływie 14 dni od daty zawiadomienia o wypadku) wskutek uzasadnionych przeszkód lub trudności, wymaga podania przyczyn tego opóźnienia w treści protokołu powypadkowego. Ponadto protokół powypadkowy podlega zatwierdzeniu przez pracodawcę poszkodowanego w ciągu 5 dni od dnia jego sporządzenia. W sytuacji kiedy pracodawca znacząco zwleka i opóźnia bez uzasadnienia sporządzenie protokołu powypadkowego na podstawie art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego, może wystąpić do sądu. Natomiast w sytuacji, kiedy pracodawca odmawia sporządzenia protokołu po zaistniałym wypadku przy pracy, poszkodowany ma prawo zgłosić ten fakt do prokuratury. Umyślne zaniechanie sporządzenia i doręczenia poszkodowanemu protokołu powypadkowego jest przestępstwem z art. 221 Kodeksu karnego.

 

Odszkodowanie za wypadekZespół powypadkowy jest zobowiązany zapoznać poszkodowanego z treścią protokołu powypadkowego. Poszkodowany ma prawo zgłaszać swoje uwagi i zastrzeżenia do ustaleń zawartych w tym protokole do momentu akceptacji dokumentu przez pracodawcę, o czym powinien zostać poinformowany. Zespół powypadkowy zobowiązany jest także do poinformowania poszkodowanego o możliwości ubiegania się o jednorazowe odszkodowanie (świadczenie wypadkowe) od ZUS-u z tytułu zaistniałego wypadku przy pracy. W sytuacji wypadku przy pracy ze skutkiem śmiertelnym, zespół powypadkowy zapoznaje z treścią protokołu powypadkowego członków rodziny zmarłego pracownika, którzy także mają prawo do zgłoszenia uwag i zastrzeżeń co do treści protokołu.


Po przedstawieniu protokołu poszkodowanemu- lub członkom rodziny w przypadku śmierci poszkodowanego- i po wyjaśnieniu wszelkich nieścisłości, dokument ten doręcza się niezwłocznie pracodawcy w celu zatwierdzenia. Następnie pracodawca przekazuje dwa egzemplarze (w oryginale): dla osoby poszkodowanej oraz dla ZUS. Jeden egzemplarz pozostaje w firmie wraz z pełną dokumentacją powypadkową (rejestr wypadków, karta statystyczna wypadku) przez 10 lat.

W sytuacji, kiedy pracodawca oraz zespół powypadkowy stwierdza w protokole powypadkowym, że wypadek nie jest wypadkiem przy pracy, wymagane jest szczegółowe uzasadnienie i wskazanie dowodów stanowiących podstawę takiego stwierdzenia.

 

Odwołanie poszkodowanego od treści protokołu oraz decyzji ZUS

Odszkodowanie za wypadekAkceptacja protokołu powypadkowego jest bardzo ważnym etapem na drodze do orzeczenia i wypłaty jednorazowego odszkodowania poszkodowanemu. Niejednokrotnie zdarzają się przypadki, kiedy pracodawca nie zgadza się, aby okoliczności wypadku wskazywane przez poszkodowanego lub świadków znalazły swoje pełne odzwierciedlenie w treści protokołu. Dochodzi wtedy do rozmijania się treści protokołu ze stanem faktycznym lub podawania przez zespół powypadkowy nieprawdziwego przebiegu zdarzenia. Zdarzają się także przypadki, kiedy pracodawca wycofuje się z już raz ustalonej treści protokołu powypadkowego oraz uznania zaistniałego zdarzenia za wypadek przy pracy, wprowadzając niekorzystne i krzywdzące poszkodowanego lub jego rodzinę (w razie wypadku śmiertelnego) zapisy do protokołu. Należy przy tym podkreślić, że pracodawca nie może odmówić poszkodowanemu prawa do wglądu do akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek i odpisów oraz kopii.

Na szczęście - na podstawie art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego - poszkodowany, który nie zgadza z zawartymi w protokole ustaleniami może odwołać się do sądu pracy o ustalenie, czy dane zdarzenie było wypadkiem przy pracy. Pozytywny dla poszkodowanego wyrok sądu umożliwia dochodzenie odszkodowania bezpośrednio od pracodawcy (odszkodowanie z OC pracodawcy). Niestety, ZUS nie jest związany wyrokiem sądu pracy odnośnie sprostowania protokołu powypadkowego. Zazwyczaj zatem na podstawie dokumentacji przekazanej przez pracodawcę, w tym w szczególności niekorzystnego dla poszkodowanego protokołu powypadkowego, ZUS odmawia prawa do świadczeń. Poszkodowany zmuszony jest zatem do dochodzenia odszkodowania z ZUS na drodze sądowej. W tym miejscu należy zaznaczyć, że wbrew oczekiwaniom poszkodowanych, obowiązek należytego prowadzenia postępowania dowodowego jest obowiązkiem samego zainteresowanego, a nie sądu. Obowiązkiem sądu jest jedynie obiektywne rozstrzygnięcie sporu.

Z doświadczenia firmy Recompensa Partner Odszkodowania wynika, że taki stan rzeczy prowadzi często do sytuacji, w których poszkodowani - nie znając procedury cywilnej oraz przysługujących im praw - przegrywają spory, tracąc możliwość uzyskania należnych im roszczeń. Celem zatem uniknięcia negatywnych skutków, o których mowa powyżej, zapraszamy do skorzystania z wiedzy i doświadczenia pracowników Firmy.

Postępowanie powypadkowe - orzecznicze lekarskie ZUS

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Odszkodowania powypadkowe Wypadek przy pracy - Czego i od kogo można się domagać?

Odszkodowanie za wypadek Odszkodowanie jednorazowe i inne świadczenia z ZUS

Odszkodownaia Gdańsk Odszkodowanie za wypadek w pracy od pracodawcy

Odszkodownaia Gdańsk Co to jest wypadek przy pracy i kiedy ma miejsce?

Odszkodownaia Gdańsk Postępowanie w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy

Odszkodowania powypadkowe Postępowanie powypadkowe - dowodowe

Odszkodowania powypadkowe Postępowanie powypadkowe - orzecznicze lekarskie ZUS 

Postępowanie powypadkowe - orzecznicze lekarskie ZUS

 

Zgłoszenie wniosku o przyznanie jednorazowego odszkodowania

Orzeczenie lekarskie ZUSUprawnienia do świadczeń wypadkowych przysługujące poszkodowanemu w wypadku przy pracy lub jego rodzinie w wypadku śmiertelnym (uprawnieni), nie są realizowane „z urzędu”. Procedurę dochodzenia prawa do świadczenia należy rozpocząć po zakończeniu leczenia. Ubiegając się o świadczenie uprawniony składa wniosek o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy do płatnika składek- pracodawcy, który następnie przekazuje skompletowaną dokumentację wraz z wnioskiem do właściwej ze względu na miejsce zamieszkania poszkodowanego, placówki ZUS. Poszkodowany może również bezpośrednio złożyć wniosek do ZUS, jednak wtedy sam musi dopełnić obowiązku skompletowania dokumentacji. Należy zwrócić szczególną uwagę na dokumentację medyczną oraz inne dokumenty mające znaczenie dla wydania orzeczenia o stopniu niezdolności do pracy. Oczywiście podstawą jest dokumentacja umożliwiająca ustalenie przez ZUS, czy okoliczności i przyczyny zdarzenia, które doprowadziło do urazu, uzasadniają uznanie go za wypadek przy pracy.

 Dokumenty wymagane zwykle przez ZUS:

 • Wniosek z wyraźnym określeniem rodzaju świadczenia (np. jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego uszczerbku na zdrowiu), zawierający: dane identyfikacyjne płatnika składek oraz dane ubezpieczonego (REGON, PESEL, NIP).
 • Protokół powypadkowy lub karta wypadku wraz ze wszystkimi załącznikami (np.: zdjęcia miejsca wypadku, wyjaśnienia poszkodowanego i świadków zdarzenia).
 • Aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia (N-9) i przebiegu leczenia, wypełnione przez lekarza prowadzącego z informacją, że leczenie i rehabilitacja zostały zakończone, a w wypadku śmiertelnym zawierającego akt zgonu.

Dodatkowo ZUS wymaga często:

 • Karty informacyjnej z udzielenia pierwszej pomocy,
 • Wyjaśnień, czy poszkodowany odbył wymagane szkolenia BHP,
 • Oświadczenie osoby, której poszkodowany zgłosił wypadek.

 

Postępowanie orzecznicze lekarskie w ZUS

Odszkodowanie z ZUSPo zgłoszeniu sprawy do ZUS, lekarz orzecznik ustala rodzaj i stopień niezdolności do pracy (stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu) oraz jej związek z wypadkiem przy pracy, a także związek śmierci ubezpieczonego z takim wypadkiem. W tym celu lekarz orzeczniki ZUS'u wzywa poszkodowanego na bezpośrednie badania i dokonuje analizy posiadanej dokumentacji z wypadku. Lekarz orzecznik może też zlecić dodatkowe badania lub uzupełnienie dokumentacji medycznej o opinię specjalistów.

Za stały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy. Natomiast długotrwały uszczerbek na zdrowiu to takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy i mogące ulec poprawie.

Lekarz orzecznik ZUS'u wydaje orzeczenie, które stanowi dla organu rentowego podstawę do wydania decyzji w sprawie świadczeń wypadkowych. Od powyższego orzeczenia poszkodowanemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu do drugiej instancji organu orzekającego - komisji lekarskiej ZUS'u - w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia lekarskiego, o czym poszkodowany jest informowany. Sprzeciw wnosi się na piśmie, za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej. Brak odwołania w drugiej instancji w terminie powoduje, że następnie wnosząc odwołanie do sądu nie możemy już kwestionować ustaleń dokonanych w pierwszej instancji przez lekarza orzecznika, w tym wysokości uszczerbku na zdrowiu. Jeśli do sądu wpłynie takie odwołanie, sąd oddali je bez rozpatrzenia. Istotne w postępowaniu odwoławczym jest dołączenie dodatkowych dokumentów medycznych lub uzupełnienie pozostałej dokumentacji.

 

Odszkodowanie z ZUSKomisja lekarska ZUS'u wydaje orzeczenie na podstawie dokumentacji dołączonej do wniosku oraz po przeprowadzeniu bezpośredniego badania stanu zdrowia osoby poszkodowanej, które jednak nie zawsze musi mieć miejsce. Orzeczenie bowiem może być wydane bez badania stanu zdrowia poszkodowanego, gdy dokumentacja dołączona do wniosku jest wystarczająca do jego wydania.

Jeżeli orzeczenie lekarza orzecznika zostanie podtrzymane w drugiej instancji przez komisję lekarską lub jeśli poszkodowany nie zgadza się z decyzją ZUS, może on odwołać się od niej do sądu pracy. Odwołanie wnosi się w ciągu miesiąca od doręczenia decyzji za pośrednictwem organu rentowego. Po otrzymaniu odwołania ZUS ma jeszcze 30 dni na zweryfikowanie swojego stanowiska i w tym czasie może zmienić lub uchylić decyzję. Jeśli jednak ZUS tego nie zrobi, odwołanie przekazuje do sądu wraz z uzasadnieniem swojej decyzji.

Oczywiście na każdym etapie postępowania orzeczniczego ZUS może wydać pozytywną decyzję i przyznać dochodzone przez poszkodowanego jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy, o czym poszkodowany jest informowany w ciągu 14 dni od:

 • otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej,
 • wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Jednorazowe odszkodowanie przysługuje w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Przeciętne wynagrodzenie, jest to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane dla celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym RP "Monitor Polski" przez Prezesa GUS, stosowane poczynając od drugiego kwartału każdego roku przez okres jednego roku.

Znajdź nas na Google +

Znajdź nas na Twitterze

Znajdź nas na Facebooku