Odszkodowanie i zadośćuczynienie od lekarza
Jesteś ofiarą błędnej decyzji lekarza, przeszedłeś niepotrzebny zabieg chirurgiczny lub wskutek błędnej diagnozy doszło do uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia? Uzyskaj odszkodowanie!

Skontaktuj się z nami

Bezpłatne konsultacje. Zadzwoń!

Odszkodowaia   +48 501 788 655

Odszkodowania +48 58 717 47 47

Odszkodowania   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odszkodowania   Formularz kontaktowy

Skuteczne dochodzenie odszkodowań

Odszkodowania powypadkowe

Jesteś tu:

Odszkodowania za szkody osobowe

Poślizgnęłam się na chodniku: od kogo mogę uzyskać odszkodowanie za złamanie?

Złamanie odszkodowanieZima to czas, kiedy warunki atmosferyczne oraz brak odpowiedniego przygotowania i zabezpieczenia dróg, chodników, itp. doprowadzają do wielu nieszczęśliwych wypadków. Efektem tych zdarzeń są stłuczenia, skręcenia, czy nawet złamania. W dniu kiedy przygotowywany jest przedmiotowy artykuł w samym Gdańsku doszło do ponad 30 takich zdarzeń.  

 

 

 
Kto odpowiada za poślizgnięcie na oblodzonym, nieodśnieżonym chodniku?

 

Zgodnie z postanowieniami art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 1996,  Nr 132, poz. 622 z późn. zm.), to na właścicielach nieruchomości spoczywa obowiązek zapewnienia utrzymania czystości i porządku poprzez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Przez tzw. „właściciela nieruchomości” — rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością (art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy).

 
W przypadku gdy nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. Nr 85, poz. 388 z późn. zm.) lub poszczególnych właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.


Chodnikiem jest natomiast wydzielona część drogi publicznej służąca dla ruchu pieszego, położona bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Oznacza to, że jeżeli między chodnikiem, a granicą działki jest przykładowo pas zieleni, obowiązek odśnieżenia nie spoczywa na właścicielu nieruchomości, a np. na gminie, gdyż nie spełniony zostaje warunek bezpośredniości.

 

Odszkodowanie za poślizgnięcie na chodniku


W sytuacji poślizgnięcia lub upadku na chodniku lub drodze, a także w jakimkolwiek innym niewłaściwe zabezpieczonym miejscu (także w mieszkaniu sąsiada, o czym będzie mowa w odrębnym artykule), oraz doznania z tego tytułu jakiejkolwiek szkody, poszkodowanemu przysługuje szereg uprawnień, w tym w szczególności możliwość dochodzenia odszkodowania, zadośćuczynienia, a nawet renty. Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 415 k.c. "kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia". Za szkodę odpowiada zatem osoba, której zawinione zachowanie jest źródłem powstania szkody, przy czym zdarzeniem sprawczym w rozumieniu w/w przepisu jest zarówno działanie jak i zaniechanie, jeżeli tylko wiąże się z ciążącym na sprawcy obowiązkiem czynnego działania i niewykonania obowiązku.

Z uwagi na brak jednoznaczności przepisów, o których mowa powyżej, w przypadku zaistnienia opisywanych w przedmiotowym artykule zdarzeń, niejednokrotnie trudno jest ustalić podmiot odpowiedzialny za utrzymanie w należytym stanie miejsca, gdzie miał miejsce wypadek. Przykładem niech będzie sprawa, w której w dniu 19 listopada 2013 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie ustalił, że "jeżeli poszkodowany dowie się o osobie zobowiązanej do naprawienia szkody później niż o samej szkodzie, to ta późniejsza data wyznacza początek biegu przedawnienia (art. 415 kc, 445 § 1 kc, 444 § 1 kc, 385 kpc)" (sygn. akt I C 259/12). Wyrok zapadł na kanwie przypadku, w którym ustalanie podmiotu odpowiedzialnego trwało ponad 3 lata.

Mając zatem na uwadze powyższe, zapraszamy do skorzystania z oferty i usług firmy Recompensa Partner Odszkodowania. Nasza wiedza i doświadczenie pozwolą Państwu uzyskać możliwie największe kwoty odszkodowań, zadośćuczynień, itp. Specjaliści naszej Firmy zbadają nie tylko możliwość uzyskania odszkodowania z ewentualnego ubezpieczenia OC sprawcy wypadku, ale także z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), ubezpieczenia na życie, itp.

Baza pytań i odpowiedzi w sprawie odszkodowań jest ciągle rozbudowywana zgodnie z zapytaniami jakie do nas trafiają za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeżeli mają Państwo pytania do naszych specjalistów sugerujemy wykorzystanie przygotowanego formularza zamieszczonego na naszej stronie: Zadaj pytanie.

Znajdź nas na Google +

Znajdź nas na Twitterze

Znajdź nas na Facebooku