Odszkodowania powypadkowe
Miałeś wypadek? Należy Ci się odszkodowanie! Zgłoś się do nas. Skutecznie i profesjonalnie odzyskujemy odszkodowania z OC oraz AC od firm ubezpieczeniowych.

Skontaktuj się z nami

Bezpłatne konsultacje. Zadzwoń!

Odszkodowaia   +48 501 788 655

Odszkodowania +48 58 717 47 47

Odszkodowania   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odszkodowania   Formularz kontaktowy

Skuteczne dochodzenie odszkodowań

Odszkodowania powypadkowe

Jesteś tu:

Postępowanie w przypadku zaistnienia wypadku w drodze do lub z pracy

Odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy

Odszkodowania powypadkowe Roszczenia odszkodowawcze i świadczenia społeczne

Odszkodowanie za wypadek Co to jest wypadek w drodze do lub z pracy?

Odszkodownaia Gdańsk Postępowanie w przypadku zaistnienia wypadku w drodze do lub z pracy 

Postępowanie po wypadku w drodze do i z pracy

 

Odszkodowanie po wypadkuSzczegółowe zasady uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposób jego dokumentowania określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy (Dz.U. Nr 237 poz. 2015).

Pracownik, który uległ wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy, jest zobowiązany bez zbędnej zwłoki zawiadomić o zdarzeniu pracodawcę. Ponadto, jeżeli pracownik został poszkodowany w wypadku drogowym, to spoczywają na nim obowiązki wynikające z ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (art. 16), które są opisane w sekcji Wypadki drogowe: Wypadek drogowy, stłuczka- Co robić?.

Następnie pracodawca jest zobligowany do wszczęcia postępowania wyjaśniającego okoliczności wypadku oraz sporządzenia karty wypadku. Na podstawie informacji zebranych w postępowaniu powypadkowym pracodawca podejmuje decyzję o uznaniu, bądź nie uznaje zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy. W tym celu pracodawca zbiera materiały dowodowe odnośnie zaistniałego wypadku:

  • oświadczenia poszkodowanego pracownika, członka jego rodziny oraz świadków co do czasu, miejsca i okoliczności zdarzenia,
  • ustalenia i materiały dowodowe odpowiednich służby, które zostały wezwane na miejsce zdarzenia (Policja, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe) lub specjalistów powołanych do oceny zdarzenia przez pracodawcę,
  • ustalenia i ocena okoliczności wypadku dokonane przez sporządzającego kartę wypadku.

Wszystkie ustalenia poczynione przez pracodawcę powinny zostać spisane do karty wypadku poszkodowanego pracownika. Pracodawca przygotowuje kartę wypadku nie później niż w ciągu 14 dni od uzyskania zawiadomienia o wypadku. Karta powinna być sporządzona w dwóch egzemplarzach – jeden otrzymuje poszkodowany (lub członek jego rodziny w przypadku wypadku śmiertelnego), a drugi jest przechowywany w dokumentacji powypadkowej pracodawcy. Nie uznanie przez pracodawcę wypadku za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, musi zostać uzasadnione w karcie wypadku. Jednym z podstawowych czynników decydujących o tym, czy wypadek można zaliczyć do kategorii wypadku w drodze do pracy lub z pracy to zewnętrzne źródło przyczyny, która wywołała wypadek. W praktyce warunek ten oznacza, iż poszkodowany pracownik nie może znacząc lub przeważająco przyczynić się do spowodowania wypadku.

Znajdź nas na Google +

Znajdź nas na Twitterze

Znajdź nas na Facebooku