Odszkodowanie i zadośćuczynienie od lekarza
Jesteś ofiarą błędnej decyzji lekarza, przeszedłeś niepotrzebny zabieg chirurgiczny lub wskutek błędnej diagnozy doszło do uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia? Uzyskaj odszkodowanie!

Skontaktuj się z nami

Bezpłatne konsultacje. Zadzwoń!

Odszkodowaia   +48 501 788 655

Odszkodowania +48 58 717 47 47

Odszkodowania   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odszkodowania   Formularz kontaktowy

Odszkodowanie za wypadek drogowy

Odszkodowanie po wypadku, odszkodowania komunikacyjne.Odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym

Jesteś ofiarą wypadku drogowego? Doznałeś szkody komunikacyjnej, ucierpiałeś na zdrowiu, a Twój samochód uległ zniszczeniu wskutek zderzenia z innym pojazdem, a może zostałeś potrącony przez samochód lub zostałeś poszkodowany jako pasażer wskutek wypadku komunikacji miejskiej. Sprawdź swoje prawa i obowiązki oraz uzyskaj odszkodowanie. więcej

Skuteczne dochodzenie odszkodowań

Odszkodowania powypadkowe

Jesteś tu:

Roszczenia odszkodowawcze i świadczenia społeczne

Odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy

Odszkodowania powypadkowe Roszczenia odszkodowawcze i świadczenia społeczne

Odszkodowanie za wypadek Co to jest wypadek w drodze do lub z pracy?

Odszkodownaia Gdańsk Postępowanie w przypadku zaistnienia wypadku w drodze do lub z pracy 

Rodzaje świadczeń z tytułu wypadków w drodze do pracy

 

Odszkodowanie za wypadekPocząwszy od 2003 r. uprawnienia do świadczeń, o których mowa w ustawie wypadkowej i które przysługują poszkodowanemu w wypadku przy pracy nie przysługują poszkodowanym w tzw. wypadku w drodze do pracy i z pracy. Nie oznacza to jednak, iż poszkodowani w tych zdarzeniach pozbawieni są dodatkowej ochrony prawnej, która wynika przede wszystkim z przepisów o ubezpieczeniach społecznych. Nie należy również zapominać o podstawowej zasadzie odpowiedzialności cywilnej w myśl której "Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia".

Świadczenia przysługujące pracownikowi na podstawie przepisów o ubezpieczeniach społecznych:

  • Wynagrodzenie chorobowe - za czas niezdolności do pracy wywołanej wypadkiem w drodze do pracy i z pracy.

Jeśli nieszczęśliwe zdarzenie, jakiemu ulegnie pracownik, zostanie zakwalifikowane jako wypadek w drodze do lub z pracy, niezdolny do pracy pracownik otrzyma 100% wynagrodzenia. Pracodawca wypłaca pracownikowi wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek: choroby, odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, wypadku w drodze do pracy lub z pracy trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego (a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia – trwającej łącznie do 14 dni w roku kalendarzowym).

  • Zasiłek chorobowy - dla ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy.

Jeśli niezdolność do pracy będzie trwała dłużej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownikowi od 34 dnia będzie przysługiwał zasiłek chorobowy, którego wysokość wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku. Podstawa wymiaru to najprościej ujmując przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby, nie dłużej jednak niż przez 182 dni, chyba że choroba przypada na okres ciąży lub ubezpieczony choruje na gruźlicę – wówczas zasiłek może być wypłacany za 270 dni. Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy orzeczonej niezdolności do pracy, za które przysługuje wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy.

Zasadą jest, że pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia za czas choroby, zasiłku chorobowego po upływie określonego okresu zatrudnienia, ubezpieczenia - tj. po tzw. okresie wyczekiwania. Wyjątkiem od tej zasady jest m.in. sytuacja, w której niezdolność do pracy została spowodowana właśnie wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy. Pracownicy, którzy ulegną takiemu wypadkowi, mają prawo do świadczeń od pierwszego dnia zatrudnienia w przypadku wynagrodzenia wypłaconego na podstawie kodeksu pracy i od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego - w przypadku zasiłku chorobowego.

  • świadczenie rehabilitacyjne- dla pracownik po wyczerpaniu zasiłku chorobowego, który nadal pozostaje niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy.

Świadczenie rehabilitacyjne jest wypłacane przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy. Oczywiście oceny niezdolności do pracy, mającej wpływ na przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego, dokonuje w formie orzeczenia lekarz orzecznik ZUS'u.
Świadczenie rehabilitacyjne wynosi 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych trzech miesięcy, 75% tej podstawy za pozostały okres, a jeżeli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży - 100% tej podstawy. Taka regulacja obowiązuje od 8 lutego 2005 r.. Przed tą datą niezdolność do pracy powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy uprawniała do świadczenia rehabilitacyjnego w wysokości 100% podstawy przez cały okres jego obowiązywania.

  • renta z tytułu niezdolności do pracy

Do końca grudnia 2002 r. wypadek w drodze do pracy lub z pracy uprawniał do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, a więc m.in. renty inwalidzkiej. Od początku 2003 roku osoba, która uległa takiemu wypadkowi, może ubiegać się o zwykłą rentę z tytułu niezdolności do pracy przysługującą na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z FUS.
Przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy uzależnione jest od spełnienia określonych warunków, co do niezdolności do pracy oraz powstania jej w ściśle określonych okresach- szczegóły warunków określa art. 57 i art. 57 a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS.

Znajdź nas na Google +

Znajdź nas na Twitterze

Znajdź nas na Facebooku